Konferencia SFZ – Rozšírenie I. dorasteneckej ligy bude ešte témou

Posledná aktualizácia 26.9.2020 10:28
Prezident SFZ Ján Kováčik udal tón piatkovej konferencii SFZ v Poprade.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

POPRAD (SFZ) – Tradičné rokovanie slovenského futbalu na platforme najvyššieho orgánu, ktorým je konferencia SFZ, sa vplyvom pandémie koronavírusu posunulo z júna na september, nezmenila sa však tradičná atmosféra: vecné otvorené pomenovanie reality, obsiahnuté v písaných predložených materiáloch i verbálnych prejavoch účastníkov rokovania.

Program konferencie obsahoval všetky tradičné body, od udeľovania vyznamenaní, cez ekonomické témy, personálne zmeny až po diskusiu, ktorá bola naozaj výdatná. Vystúpilo v nej šesť delegátov, obsah každého prejavu mal svoju váhu. Vo všetkých rezonoval ako hlavná téma slovenský futbal. A myslené to bolo úprimne.

Prezident SFZ Ján Kováčik nastavil pri otvorení konferencie líniu celého rokovania. “Náš život a našu prácu ovplyvnil COVIOD-19, nevedeli sme a ešte ani teraz vždy nevieme , ako v tejto dobe reagovať na jednotlivé novovzniknuté situácie. Ale musíme zápasiť, žiť a vysporiadať sa s tým, čo nám život priniesol aj vo futbale.“

Delegáti konferencie odmietli návrh na rozšírenie programu o bod, týkajúci sa zmeny a doplnenia stanov SFZ, aj ďalší na rozšírenie I. dorasteneckej ligy. Táto téma však  potom následne zarezonovala v diskusii, v príspevkoch Jána Kováčika, Petra Gergelyho, Dušana Trnku a Róberta Rybníčka. Bola príkladom toho, že problematický názor sa nezametie pod koberec odloženia, ale v zmysle hľadania zmysluplného riešenia sa bude s ním pracovať. V záujme slovenského futbalu.

Názorová rôznosť v časti hnutia sa prejavila pri odchode kvarteta členov komory SFZ pre riešenie sporov. V programe konferencie bol schválený bod o odovolaní Mgr. Petra Lukášeka z tohto orgánu, po jeho vystúpení došlo k nečakanému kroku, ktorým bolo vzdanie sa jeho členstva v komisii a rovnaké rozhodnutie urobili aj ďalší traja príslušníci komory, Tomáš Gábriš, Renáta Munková a Juraj Bugala. V ďalšom bode programu delegáti zvolili za predsedu tejto komory Jaroslava Čolláka a za jej podpredsedníčku Žanetu Surmajovú.

Nasledovala diskusia, ktorá bola skutočne zaujímavá. Nebolo v nej miesta pre nič nehovoriace príspevky, všetci diskutéri predostreli plénu názory – svoje, či istej skupiny z hnutia – od ktorých je možné a potrebné sa odraziť pri viacerých ďalších krokoch. “Vyplynulo z nej, že sa budeme zaoberať minimálne jednou dôležitou témou, tou je rozšírenie I. dorasteneckej ligy,“ skonštatoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Prvý muž zhodnotil priebeh konferencie ako štandardný. “Názorový stret je normálny. A prospešný,“  povedal. Nastavil zároveň axiomu, ktorú presadzuje už desať rokov, odkedy stojí na čele zväzu: “Buďme jednotní v smerovaní nášho úsilia. Posuňme spolu slovenský futbal ďalej a vyššie.“ 

OCENENÍ ZLATÝM ODZNAKOM SFZ

ANTON VALOVIČ
IVAN GRÓF
RUDOLF HANÁK
MIROSLAV MACA
LADISLAV MATEJKA
DUŠAN RADOLSKÝ
KAROL ŠEVČÍK in memoriam

10 ROKOV SLOVENSKÉHO FUTBALU.pdf
Značky
Osoba
Ján Kováčik
SFZ
konferencia SFZ
Téma
rozšírenie I. dorasteneckej ligy
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.