angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Šport a právo

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17. Október 2017
POPRAD (SFZ/pš) - “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt (nielen) v športe,” bola zásadné téma konferencie Šport a právo 2017, ktorá sa konala 12. a 13. októbra.

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09. Október 2017
BRATISLAVA (SFZ/pš) – Šiesty ročník konferencie „Šport a právo 2017“ sa koná vo štvrtok a v piatok tento týždeň v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.

Program konferencie Šport a právo 2014

01. Október 2014
POPRAD (SFZ/UČPS) - Celý priebeh konferencie bude vysielaný online na oficiálnom You Tube konte Slovenského futbalového zväzu

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

25. Júl 2014
BRATISLAVA (UčPS) - Zverejňujeme správu Učenej právnickej spoločnosti

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

04. Október 2013
POPRAD (SFZ) - Konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a právo priniesla viac ako len prednášky

Program konferencie Šport a právo 2013

02. Október 2013
POPRAD (SFZ/UČPS) - Celý priebeh konferencie bude vysielaný online oficiálnom You Tube konte Slovenského futbalového zväzu

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

08. Júl 2013
BRATISLAVA (SFZ) - S členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Petrom Sepešim sme sa porozprávali o pozadí súťaže o účasť na tohtoročnej konferencii Šport a právo

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

27. Jún 2013
BRATISLAVA (SFZ) - Kreatívna súťaž v písaní esejí v tematickej oblasti "Šport a právo - právo a šport"

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

23. December 2012
POPRAD (SFZ) - Prednáška Mgr. Markéty Haindlovej na konferencii Šport a právo

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

05. September 2012
BRATISLAVA (SFZ) - Učená právnická spoločnosť v spolupráci so SFZ pripravuje prvé podujatie svojho druhu na Slovensku