Smernice

Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia (schválená VV SFZ dňa 1.12.2020).pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.