Smernice

Smernica klubového licenčného systému SFZ 2018 (overená UEFA) .pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.