Tlačivá, vzory a formuláre

Formuláre

Vzory

Vzor dohody o spoločnom družstve mládeže.docx
Vzor dohody o striedavom štarte hráčky.doc
Vzor dohody o striedavom štarte hráča.docx
Vzor zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu .docx
Vzor zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (v anglickom jazyku).docx
Vzor zmluvy o amatérskom vykonávaní športu.docx
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.