angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

LICENČNÁ KOMISIA SFZ: Na seminári tentoraz prítomné všetky kluby Fortuna ligy!

22. Február 2018

BRATISLAVA (SFZ/pš) – Licenčná komisia SFZ pripravila pravidelný workshop klubového licenčného systému.

Po troch rokoch bola účasť v pléne kompletná, nechýbal nikto! “Zástupcovia klubov pochopili, že tieto stretnutia nie sú samoúčelné, ale majú význam pre ich fungovanie pre celé príslušné obdobie,“ zdôraznil tajomník komisie Milan Vojtek. V praxi to znamenalo, že stoličky obsadili funkcionári zo všetkých klubov Fortuna ligy, ale aj viacerých odborných komisií SFZ a ÚLK.

Program seminára bol rozdelený na dve tematické časti – v prvej zaznela kľúčová informácia o pripravovaných zmenách v licenčnej smernici UEFA, vydanie 2018, ktorá sa bude na tomto fóre schvaľovať v máji. “V tejto fáze je to ešte len návrh, ale zásadný a podrobný. Zmeny sa dotýkajú športových kritérií, ženského futbalu aj sprísnenia zdravotníckeho režimu,“ objasnil Vojtek. Po schválení zmien na pôde UEFA musia byť zahrnuté aj do našej smernice a “tá inovovaná už bude následne platiť pre najbližšie licenčné konanie, teda od roku 2019,“ vysvetlil tajomník licenčnej komisie SFZ.

V druhej polovici seminára sa preberala príprava na samotné licenčné konanie v slovenskom futbale. Dôležitý bol rozbor nefinančných aj finančných kritérií, pretože do 15. marca musia všetky kluby predložiť príslušnú dokumentáciu na preverenie. “Zazneli zásadne pokyny na prípravu potrebných materiálov, aby sa mohlo rozbehnúť licenčné konanie, čo je stanovami určený krok k účasti klubov v súťaži v sezóne 2018/19,“ povedal Vojtek.