Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

sobota, 26.07.2014
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 13:21

BRATISLAVA (SFZ) - Ďalšia časť letnej série rozhovorov s Jánom Letkom o novinkách v Informačnom systéme slovenského futbalu.


Informačný systém slovenského futbalu priniesol do futbalového života viacero zmien, ktoré výrazne zefektívnili a zlepšili činnosť vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je aj činnosť komisií jednotlivých zväzov, ktoré v minulosti plnili skôr štatistické a administratívne úlohy, čo vo veľkej miere brzdilo rozvoj futbalu. "Ján Panák, predseda Športovo-technickej komisie SFZ, bol jedným z tých, ktorí si nevedeli predstaviť, ako to bude fungovať v novom systéme. Hľadal však cestu, ako sa to dá a sám priznal, že dnes aj samotná komisia funguje ‘za letu’, v priebežnom režime. Keďže majú elektronický zápis o stretnutí do 30 až 60 minút po skončení stretnutia, majú všetky podklady k tomu, aby si vedeli vyhodnotiť svoje súťaže. Samotní členovia komisií majú možnosť okamžite prijať uznesenia, nahrávať ich do informačného systému bez toho, aby sa museli osobne stretnúť. Komunikácia prebieha väčšinou telefonicky a pokiaľ nie je problém, základnú činnosť komisie, na ktorú majú oprávnenie, vykonávajú priebežne a teda efektívnejšie," povedal Ján Letko o výraznej zmene v týždennej agende činností komisií.

Pravidelné zasadania komisií zmenili vďaka ISSF svoj obsah. Mnoho tém sa práve kvôli administratívnej náročnosti v minulosti počas sezóny na zasadnutiach nemohlo predebatovať, pretože na ne nezostával priestor. Medzi takéto činnosti možno zaradiť prípravu rozpisov súťaží, zmeny v súťažných poriadkoch, reorganizácia súťaží a mnohé ďalšie. "Som presvedčený, že získaný čas využívajú komisie omnoho efektívnejšie a snažia sa futbal posunúť ďalej," povedal J. Letko.

Všetky uznesenia, ktoré komisie prijímajú, sú evidované priamo v systéme so všetkými ďalšími podrobnosťami, akými sú napríklad disciplinárne opatrenia, poplatky, pokuty a s nimi súvisiace veci. Táto skutočnosť vedie aj k zautomatizovaniu tradičného nástroja pre komunikáciu s futbalovou rodinou - úradnej správy. Generovanie samotnej úradnej správy na stránke príslušného zväzu je v súčasnoti už len otázkou času. V praxi by takéto generovanie znamenalo, že na rozhodnutie nebude potrebné čakať do piatka alebo soboty, ale pokiaľ komisia rozhodne už v pondelok, ihneď po nahratí uznesenia do ISSF by toto uznesenie mohlo byť prenesené do priebežnej úradnej správy a dotknuté subjekty by mohli na toto uznesenie reagovať."Predpokladám, žé úradná správa dospeje do situácie, že bude vytvorený informačný kanál, kde bude presne určené, kde budú uznesenia verejne prístupné, čiže táto časť úradnej správy bude priebežne publikovaná. Textová časť, oznamy a rozhodnutia, ktoré sú dnes súčasťou úradnej správy, ale nemajú formu uznesení, budú presunuté do štandardného článkového informačného bloku," naznačil Ján Letko budúcnosť tradičného informačného nástroja.

Online reportovanie zo zápasu

Elektronický zápis zo stretnutia by nebol efektívnym nástrojom, ak by ho príslušné osoby na zápase nepoužívali. Práve napĺňanie elektronického zápisu je základným predpokladom fungovania dobrého výsledkového servisu. Kluboví ISSF manažéri majú k dispozícii možnosť priebežne ukladať a publikovať zápis o stretnutí. V praxi to znamená, že online reportovanie zo zápasu je možné už aj z najnižších súťaží, stačí iba súčinnosť klubu a klubového ISSF manažéra, ktorý by v priebehu daného stretnutia napĺňal tento zápis. "Nie je to vec absolútnej dôležitosti, ale je to jedno z rozšírení, ktoré majú slovenskému futbalu priniesť pridanú hodnotu. Toto rozšírenie vo veľkej miere využívajú napríklad vo Zvolene, kde sa priebežné reportovanie zo štadiónov stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Podmienkou ostáva, že má klub k dispozícii človeka, ktorý bude priebežne všetky udalosti registrovať v ISSF systéme. Potom fanúšikovia, kluby, laická i odborná verejnosť nemusia čakať na telefonáty či SMSky o zápase, ale môžu ich sledovať online," poznamenal J. Letko. Práve systém online reportovania zo zápasov nižších súťaží by mohol priniesť viac futbalu medzi ľudí.

Prvé elektronické voľby

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že onedlho prebehnú v slovenskom futbale prvé elektronické voľby. "Túto formu využije novovzniknutá Komora pre riešenie sporov, ktorej noví členovia sa budú voliť práve cez ISSF. Tu bude na to pripravený špeciálny volebný formulár, ku ktorému budú mať jednotlivé skupiny osôb prístup cez Elektronickú podateľňu v ISSF. Veľmi jednoduchým spôsobom si členovia s aktívnym kontom budú môcť otvoriť tento formulár a zahlasovať," prezradil J. Letko už nielen virtuálnu budúcnosť slovenského futbalu.

V auguste prinesieme na stránke www.futbalsfz.sk ďalšiu časť rozhovoru, v ktorom sa od vedúceho IT úseku SFZ Jána Letka dozviete, aké novinky sú pripravené pre portálwww.futbalnet.sk.

Značky
keywords
Ján Letko
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

VIDEO: Ako vzniká elektronický zápis v II. lige staršieho dorastu?

16.9.2016 18:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.