Zmluva a všeobecné zmluvné podmienky

Zmluva Dajme spolu gól pre ZŠ a MŠ 2020-21.pdf
Dodatok k zmluve Dajme spolu gól pre ZŠ a MŠ 2020-21.pdf
Všeobené zmluvne podmienky pre MŠ a ZŠ k DSG 2020-21.pdf


COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.