Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

štvrtok, 27.06.2013
|
Posledná aktualizácia 14.9.2016 11:02

BRATISLAVA (SFZ) - Kreatívna súťaž v písaní esejí v tematickej oblasti "Šport a právo - právo a šport"Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie "Šport a právo 2013", ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti "Šport a právo – právo a šport".

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým so záujmom o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni, alebo nie. Súťaž začína 1.7 a potrvá do 15.9.2013.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:
P-omenovať problém
P-oskytnúť riešenie
P-rezentovať názor

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva v nasledovných kategóriách:

- Kategória "A" – "Šport a právo v podmienkach SR"
- Kategória "B" – "Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR"
- Kategória "C" – "Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie"
- Kategória "D" – "Šport a právo – verejnoprávne dimenzie"

Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, je možné nájsť na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

Včas doručené súťažné príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom vytvoriť hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku.

Doručené práce by mohli predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a kvalitný výstup pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám. Vyhlasovatelia súťaže prostredníctvom výstupov z tejto súťaže plánujú odborne prispieť aj do prebiehajúceho normotvorného procesu, ktorého záverom by mal byť nový zákon o športe s predpokladaným dátumom účinnosti od 1. januára 2015.

Štatút súťaže "Šport a právo - právo a šport"

Značky
keywords
súťaž
keywords
esej
keywords
štatút súťaže
keywords
UčPS
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.