angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Správy

Výkonný výbor schválil nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov

13. September 2016
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam slovenského futbalového zväzu

Pripomienkovať Registračný a prestupový poriadok SFZ je možné do 17.4.2016

07. Apríl 2016
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

2. kolo pripomienkového konania návrhu Súťažného poriadku futbalu potrvá do 17.4.

10. Apríl 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

Pripomienkovať návrh nového Súťažného poriadku futbalu možno do 27. marca

06. Marec 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

Registračný a prestupový poriadok - otázky a odpovede

04. Marec 2015
BRATISLAVA (SFZ/UčPS) - Pracovná skupina SFZ odpovedá na otázky futbalovej verejnosti

Pripomienkovať návrh Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov možno do 16.3.2015

24. Február 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

VV SFZ schválil nový Registračný a prestupový poriadok

17. Február 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Jedna zo základných noriem SFZ je účinná od 15. júna, článok 40 je účinný už v súčasnosti

Návrh nového disciplinárneho poriadku prešiel ďalším kolom rokovaní

19. September 2014
BRATISLAVA (SFZ) - Zajtra sa končí termín pre 2. kolo pripomienkového konania

Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku

18. September 2014
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

Návrh nového Disciplinárneho poriadku v 2. kole verejného pripomienkovania

09. September 2014
BRATISLAVA (SFZ) - Výkonný výbor SFZ na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval návrh Disciplinárneho poriadku SFZ

Uvedenie nových Stanov SFZ do života

01. Január 2013
BRATISLAVA (SFZ) - Od dnešného dňa sú účinné nové Stanovy Slovenského futbalového zväzu

VIDEO: Konferencia SFZ schválila nové znenie svojho základného dokumentu

28. September 2012
BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) - Po deviatich mesiacoch má Slovenský futbalový zväz nové Stanovy

Futbaloví hráči a nové Stanovy SFZ: Najvýznamnejšie zmeny

22. August 2012
BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Prinášame ďalší článok k novelizácii Stanov SFZ pred septembrovou konferenciou, ktorého autorom je JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA

Hospodárenie SFZ podľa návrhu Stanov Slovenského futbalového zväzu

21. August 2012
BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Prinášame ďalší článok k novelizácii Stanov SFZ pred septembrovou konferenciou, ktorého autorom je JUDr. Jozef Čorba PhD.

Porovnanie existujúcich Stanov SFZ s návrhom nových Stanov SFZ

20. August 2012
BRATISLAVA (SFZ) - Pred septembrovou konferenciou prinášame niekoľko článkov na tému, ktorá sa na nej bude samostatne prejednávať. Dnešný text je dielom predsedu Legislatívno-právnej komisie SFZ JUDr. Jozefa Malicha.

VIDEO: Novelizácia Stanov SFZ sa blíži do svojho finále

31. Júl 2012
BRATISLAVA (SFZ) - Člen VV SFZ Peter Sepeši priblížil doterajšie kroky pri novelizácii Stanov SFZ a ostatných predpisov