angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

NOVINÁRSKE AKREDITÁCIE NA VOLEBNÚ KONFERENCIU SFZ

15. Január 2018

BRATISLAVA (SFZ) – Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že akreditácie na volebnú konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 2.februára 2018 v hoteli Senec v Senci, prijíma do piatka 26. januára 2018 do 12.00 h na emailovej adrese: press@futbalsfz.sk.

V požiadavke na akreditáciu je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko

- redakciu

- typ akreditácie (tlač, web, foto, video, radio, tv)

- telefonický (mobilný) kontakt

- emailový kontakt

- prípadné iné požiadavky

Po uvedenom termíne (26.január 2018) už nebudú žiadosti akceptované.