angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Novinárske akreditácie na kvalifikačný zápas Slovensko 21 – Estónsko 21

13. September 2018

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že akreditácie na kvalifikačný zápas Slovensko 21 – Estónsko 21, ktorý sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 o 20.30 h v Dunajskej Strede, prijíma do štvrtka 4. októbra 2018 do 18:00 h na emailovej adrese: branislav.sarnak@futbalsfz.sk.

V požiadavke na akreditáciu je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko
- redakciu
- typ akreditácie (tlač, web, foto, video, rádio, TV)
- miesto so stolíkom alebo bez
- telefonický (mobilný) kontakt
- emailový kontakt

Po uvedenom termíne (4. októbra 2018) už nebudú žiadosti akceptované.

O udelení resp. neudelení akreditácie budeme všetkých žiadateľov informovať emailom najneskôr do piatka 5. októbra 2018 do 18.00 h.

 

Oznámenie pre futbalových skautov

Futbaloví skauti, ktorí sa chcú zúčastniť zápasu UEFA ligy národov Slovensko - Česko (13. Október, 15:00 hod. Trnava) a kvalifikačného zápasu Slovensko U21 - Estónsko U21 (12. Októbra od 20.30 hod Dunajská Streda.) môžu požiadať o vstupenky Slovenský futbalový zväz do 11. Októbra (najneskôr do 12.00 hod.). Jedna osoba môže požiadať o maximálne 2 vstupenky. Počet vstupeniek je obmedzený.
Ak máte záujem, pošlite svoju požiadavku na túto e-mailovú adresu:

international@futbalsfz.sk

Announcement for football scouts 

Football scouts who would like to attend UEFA Nations League match Slovakia - Czech Republic (13th October, 3 p.m., Trnava) and Qualifying match Slovakia U21 - Estonia U21 (12th October, 8.30 p.m. ) can apply for tickets through Slovak Football Association until 11th October (no later than 12.00 a.m.). One person may request for maximum 2 tickets. The number of scout tickets is limited.
If you are interested, please send your request to the following email address :  

international@futbalsfz.sk