angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Novinárske akreditácie na medzištátny zápas Slovensko - Nórsko

23. Október 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že akreditácie na medzištátny zápas Slovensko - Nórsko, ktorý sa uskutoční v utorok 14. novembra o 18.00 h v Trnave, prijíma do štvrtka 2. novembra do 12:00 h na emailovej adrese: press@futbalsfz.sk.

V požiadavke na akreditáciu je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko
- redakciu
- typ akreditácie (tlač, web, foto, video, rádio, TV)
- miesto so stolíkom alebo bez
- telefonický (mobilný) kontakt
- emailový kontakt
- prípadné iné požiadavky

Po uvedenom termíne (2. november) už nebudú žiadosti akceptované.

O udelení akreditácie nebudeme informovať, informovať budeme len o neudelení akreditácie emailom najneskôr do pondelka 6. novembra 2017.