Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

piatok, 04.07.2014
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 13:23

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu pre trénerov


V súčasnoti je v evidencii Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) takmer 30 tisíc aktívnych kont, z ktorých drvivú väčšinu (cez 25 tisíc) tvoria hráčske kontá a toto číslo v najbližšom období opäť porastie. Na Slovensku máme v súčasnosti 3655 trénerov s platnou licenciou, z ktorých však iba 28 má aktívne svoje konto v ISSF.

V dňoch 8. augusta až 12. augusta 2014 čakajú celú futbalovú obec voľby členov Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov. Z viacerých dôvodov bolo potrebné v podmienkach slovenského futbalu vytvoriť národnú komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorá bude obdobou Dispute Resolution Chamber FIFA a taktiež si takýto orgán vyžadovala aj doterajšia skúsenosť na úrovni Slovenského futbalového zväzu, ktorého aparát denne dostáva množstvo otázok, podnetov a žiadostí od jeho členov, najmä hráčov a trénerov, v súvislosti s ich pohľadávkami voči klubom, ale aj od klubov, od ktorých hráči bezdôvodne a bez súhlasu odišli počas trvania zmluvy. Väčšina týchto podaní je takého charakteru, že požadujú, aby SFZ pomohol svojmu členovi s riešením jeho problému.

V Komore SFZ pre riešenie sporov budete mať svojich zástupcov aj Vy, nakoľko podľa článku 4 odsek 1 písm. d.) bod 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov je komora zložená aj z dvoch členov za trénerov, ktorých si vyberú tréneri vo vyššie uvedených dňoch, v čase konania volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov. Voľby sú jedinečnou možnosťou prejaviť svoj názor a aj postoj, vybrať si kandidáta a rozhodnúť o tom, ktorý kandidát je vhodnou osobou na volenú pozíciu.

Keďže tieto voľby prebehnú vôbec prvýkrát v histórii Slovenského futbalového zväzu elektronickou, je nevyhnutná aktivácia kont osôb oprávnených voliť, v tomto prípade trénerov. Ďalším z dôvodov je príprava nového vzdelávacieho modulu pre trénerov práve v ISSF.

Aktivácia osobných kont v ISSF bude prebiehať nasledovne: 

  • do 13.7.2014 Michal Kováč z technického úseku SFZ vygeneruje osobné kontá všetkým, ktorý vyplnili v tlačive Registračný formulár trénera osobnú e-mailovú adresu,
  • ostatní, ktorým do 14.7.2014 nepríde notifikačný email o vygenerovaní osobného konta vyplnia Registračný formulár Individuálny člen SFZ (slúži aj na aktiváciu osobného konta) aj s e-mailovou adresou a zašlú na technické oddelenie SFZ na meno Michal Kováč, a následne im bude obratom vygenerované osobné konto v ISSF.

Osobné konto sa stave aktívnym po prvom prihlásení a povinnej zmene hesla.

Značky
keywords
ISSF
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

VIDEO: Ako vzniká elektronický zápis v II. lige staršieho dorastu?

16.9.2016 18:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.