angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Cenník NTC Poprad

Ubytovanie cena/osoba/noc
Hotel Riverside *** 62,- EUR
Hotel Aquacity Seasons *** 68,- EUR
Hotel Aquacity Mountain View **** 74,- EUR

* ceny sa môžu zvýšiť v závislosti od konkrétnej požiadavky klubu

Ceny za sústredenie zahŕňajú nasledovné služby:

  • all inclusive strava podľa požiadavky klubu
  • regenerácia chladom
  • regenerácia v Aquacity Poprad (Aqua packet)
  • organizácia prípravných stretnutí doplnkové aktivity v rámci sústredenia (spinning, kryokomora, bedminton a pod.)
  • šatňa počas celého pobytu prenájom priestorov v NTC
  • pranie tréningového oblečenia

Sadzby za prenájom hracej plochy

90 minút s kabínami 200,- EUR
Tréningové osvetlenie 60,- EUR
s kabínami, bez osvetlenia 550,- EUR
s kabínami, s osvetlením 750,- EUR
Press (kapacita 75 osôb) 30,- EUR / hod.
Zasadacia miestnosť (kapacita 30 osôb) 20,- EUR / hod.
Salónik (kapacita 30 osôb) 20,- EUR / hod.

*ceny prenájmu zahŕňajú pripojenie Wi-Fi

Flipchart 10,- EUR / deň
TV 10,- EUR / deň
Dataprojektor 20,- EUR / deň
Notebook 20,- EUR / deň
Svetelná tabuľa 30,- EUR / deň

Prenájom areálu

s kabínami, bez osvetlenia 2 200,- EUR
s kabínami, s osvetlením 2 500,- EUR

*pri prenájme na dobu dlhšiu ako 120 min. je cena kalkulovaná individuálne. 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Galéria