Úvod

Národné tréningové centrum (NTC) SFZ v Poprade sa začalo budovať vo svojej prvej fáze v roku 2011, kedy sa kompletne zrekonštruovala pôvodná tribúna popradského futbalové štadióna. Po skončení druhej fázy a dobudovaní tribún sa pôvodná kapacita výlučne hlavnej tribúny (2052 miest, z čoho 260 miest je určených pre VIP hostí a ďalších 66 pre potreby novinárov) zvýšila na celkových 5700 miest. V areáli bol vybudovaný výnimočný vyhrievaný trávnik, ktorý prostredníctvom média vyhrieva geotermálna voda z neďalekého aquaparku. Tento slúži ako hlavné ihrisko a bude k dispozícii pre potreby slovenských reprezentačných tímov, resp. domáceho FK Poprad na všetky jeho domáce stretnutia. V rámci rekonštrukcie tribúny bolo zrealizované umelé osvetlenie, ktorého kapacita prekračuje požadovanú normu pre medzištátne televízne zápasy v hodnote 1400 luxov. 

Súčasťou prvej fázy rekonštrukcie pôvodnej tribúny je aj vybudovanie ubytovacích kapacít v celkovom počte 39 lôžok. Súčasťou budovy je aj reštaurácia, ktorej stála kapacita je 32 osôb.

NTC Poprad slúži v prvom rade reprezentačným mužstvám SR vo všetkých vekových kategóriách. V tomto nádhernom podhorskom prostredí nájdu ideálne podmienky počas svojich sústredení, ale aj kvalifikačných, či priateľských zápasoch. Dobré tréningové podmienky a výborná regenerácia v neďalekom Aquaparku ponúkajú nadštandardné podmienky aj pre prípadných záujemcov o tréningové pobyty nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

V rámci týchto balíkov ponúka areál kompletné služby od ubytovania, cez stravovanie, až po kompletné zabezpečenie tréningového procesu. Okolie ponúka výborné možnosti z hľadiska doplnkových aktivít. Blízkosť Vysokých Tatier, golfového ihriska vo Veľkej Lomnici, či mestskej Arény ponúka niekoľko dôležitých možností na doplnkové športové aktivity. Aquacity Poprad ponúka okrem regenerácie aj možnosť kryoterapie.

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.