angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Prenájom a služby

Sadzby za prenájom hracej plochy s umelou trávou

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia 168 EUR / 60 min. 204 EUR / 90 min. 246 EUR / 120 min.
Ihrisko bez kabín, bez osvetlenia 120 EUR / 60 min. 162 EUR / 90 min. 198 EUR / 120 min.
Ihrisko bez kabín, s osvetlením 150EUR / 60 min. 207 EUR / 90 min. 258 EUR / 120 min.
Ihrisko s kabínami, s osvetlením 1698EUR / 60 min. 252 EUR / 90 min. 306 EUR / 120 min.
Osvetlenie 30 EUR / 60 min. 45 EUR / 90 min. 60 EUR / 120 min.

Prenájom ihriska spoločnostiam, ktorých predmet podnikania nesúvisí so športom

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia 2000 EUR
Ihrisko s kabínami, s osvetlením 2300 EUR
Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia 840 EUR
Ihrisko s kabínami a s osvetlením 1110 EUR
Hydroregenerácia + sauna + infračervená kabína (max. 20 osôb) 84 EUR / 1 hod.
Posilňovňa, max. 10 osôb 36 EUR / 1 hod.

Pri prenájmoch na dobu dlhšiu ako 2 hod. (120 min) je cena kalkulovaná individuálne a na základe dohody.

Uvedené ceny zahŕňajú 20% DPH. Cenník je platný od 25.2.2011.