Prenájom a služby

Sadzby za prenájom hracej plochy s umelou trávou

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia168 EUR / 60 min.204 EUR / 90 min.246 EUR / 120 min.
Ihrisko bez kabín, bez osvetlenia120 EUR / 60 min.162 EUR / 90 min.198 EUR / 120 min.
Ihrisko bez kabín, s osvetlením150EUR / 60 min.207 EUR / 90 min.258 EUR / 120 min.
Ihrisko s kabínami, s osvetlením1698EUR / 60 min.252 EUR / 90 min.306 EUR / 120 min.
Osvetlenie30 EUR / 60 min.45 EUR / 90 min.60 EUR / 120 min.

Prenájom ihriska spoločnostiam, ktorých predmet podnikania nesúvisí so športom

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia2000 EUR
Ihrisko s kabínami, s osvetlením2300 EUR
Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia840 EUR
Ihrisko s kabínami a s osvetlením1110 EUR
Hydroregenerácia + sauna + infračervená kabína (max. 20 osôb)84 EUR / 1 hod.
Posilňovňa, max. 10 osôb36 EUR / 1 hod.

Pri prenájmoch na dobu dlhšiu ako 2 hod. (120 min) je cena kalkulovaná individuálne a na základe dohody.

Uvedené ceny zahŕňajú 20% DPH. Cenník je platný od 25.2.2011.

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.