angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Odborné komisie SFZ

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA (ŠTK)

Prejsť

LEGISLATÍVNO-PRÁVNA A ETICKÁ KOMISIA (LPK)

Prejsť

KOMISIA PRE ŠTADIÓNY A IHRISKÁ (KŠI)

Prejsť

KOMISIA DELEGÁTOV (KD)

Prejsť

KOMISIA FUTSALU (KF)

Prejsť

KOMISIA PARTNEROV (KP)

Prejsť

LICENČNÁ KOMISIA (LCK)

Prejsť

KOMISIA ROZHODCOV (KR)

Prejsť