angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Odvolací orgán licenčného konania

Funkcia Meno a priezvisko
Predseda Peter Kohút
Podpredseda Matúš Štulajter
Člen - kvalifikovaný právnik Boris Kordoš
Člen - nezávislý audítor Viliam Kupec
Člen - advokát Tomáš Suchý