PR - Registrácia zástupcov médií pre akreditácie na zápasy reprezentácie

Posledná aktualizácia 06.8.2020 10:10

BRATISLAVA (SFZ) - V súvislosti s blížiacimi sa termínmi medzištátnych stretnutí slovenskej futbalovej reprezentácie, žiadame zástupcov médií o registráciu. Tá pozostáva z nasledujúcich krokov:

- Odoslanie fotokópie platného novinárskeho preukazu. SFZ akceptuje preukazy AIPS (International Sports Press Association), KŠR (Klub športových redaktorov) a (SSN) Syndikát slovenských novinárov.

- Link na publikovaný mediálny výstup v súvislosti so slovenskou futbalovou reprezentáciou s menom autora (prípadne iný mediálny výstup), nie starší ako 1 rok, t.j. od augusta 2019.

S výnimkou freelancerov, žiadame ostatných zástupcov médií, aby požadované dokumenty odosielali výhradne z redakčných e-mailov (nie zo súkromných e-mailových adries), na adresu akreditacie@futbalsfz.sk

Po splnení podmienok vás budeme informovať o zaradení na listinu SFZ. Dovoľujeme si vám pripomenúť, že akreditácie na medzištátne stretnutia slovenskej futbalovej reprezentácie bude Slovenský futbalový zväz udeľovať len registrovaným zástupcom médií na základe splnených podmienok.

Značky
Autor
Monika Jurigová
PR
Akreditácie
Mohlo by vás zaujímať

EURO 2020 - MEDIÁLNY PROGRAM/PLAN OF MEDIA ACTIVITIES

16.6.2021 10:47

Tréningové a mediálne centrum v Petrohrade

17.5.2021 11:08

Novinárske akreditácie na Euro 2020

03.12.2019 11:18

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.