Program konferencie Šport a právo 2013

streda, 02.10.2013
|
Posledná aktualizácia 13.9.2016 11:32

POPRAD (SFZ/UČPS) - Celý priebeh konferencie bude vysielaný online oficiálnom You Tube konte Slovenského futbalového zväzuV kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa 3. a 4. októbra uskutoční odborná konferencia

 

ŠPORT A PRÁVO 2013

  ktorú organizujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť.

PROGRAM

ŠTVRTOK - 3.10.2013

10:00 – 10:25

Úvodné slovo moderátorov konferencie

JUDr. Peter Sepeši - prokurátor GP SR, člen výkonného výboru SFZ a člen Rady UčPS
Mgr. Jaroslav Čollák - denný doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; člen UčPS

Príhovory za organizátorov konferencie

MŠVVaŠ SR: Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport
SFZ: Ján Kováčik - prezident SFZ
UčPS: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - prodekan Fakulty práva PEVŠ pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy a člen Rady UčPS.

 

10:25 – 10:40

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej

Predstavenie ocenených prác (JUDr. Žaneta Surmajová PhD. - predsedníčka hodnotiacej komisie) a odovzdanie vecných cien od vydavateľstiev Eurokódex, C.H.BECK a Iura Edition.

 

10:40 – 11:30

Zákon o organizovaní športových podujatí

JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a JUDr. Peter Sepeši
Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Opatrenia sankčného a pseudo-sankčného charakteru ako právne nástroje na elimináciu “problémových” fanúšikov.

Odborný panel:
Ing. Ladislav Čambal
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Ing. Ján Letko
Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Mgr. Marek Majtán

 

11:40 – 12:30

Vecný zámer nového zákona o športe - úvod

Ing. Ladislav Čambal
K procesu prípravy nového zákona o športe.

JUDr. Peter Sepeši
Osnova nového zákona o šport.

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Nedostaňme šport do postavenia mimo hry - návrh vecného zámeru zákona o športe v procese prebiehajúcej rekodifikácie civilného práva v SR.

Odborný panel:
Ing. Ladislav Čambal
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Pavel Hamerník, PhD.
JUDr. Peter Šustek PhD.
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jozef Čorba PhD.
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
Mgr. Katarína Mravíková
Dr. Miroslav Motyčík
Mgr. Peter Dedík, PhD.

 

13:30 – 15:30

Vecný zámer nového zákona o športe

JUDr. Pavel Hamerník, PhD.
Horizontalita lidských práv ve vztahu ke sportu.

JUDr. Petr Šustek PhD.
Zákonná regulace sportu - návrhy a podněty.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Vzťah právnych a športových noriem na príklade disciplinárneho konania.

JUDr. Peter Sepeši
Národný športový zväz - povinné prvky garantujúce demokraciu, otvorenosť akontrolovateľnosť riadiacich a rozhodovacích procesov v rámci športovej autonómie.

JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Športový klub ako osobitný právny subjekt?

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Postavenie profesionálnych športovcov a hráčskych agentov a ich zmluvné vzťahy podľa vzoru portugalského zákona.

15:50 – 17:00

Vecný zámer nového zákona o športe

Mgr. Katarína Mravíková
Prijímateľ dotácie v športe.

Dr. Miroslav Motyčík
Súčasné právne nástroje v oblasti antidopingu.

Mgr. Peter Dedík, PhD.
Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky.

Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Šport ako terra incognita alebo res publica?: Ako by mohla zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám pomocť nielen športu.

 

PIATOK - 4. októbra 2013

09:00 - 09:40

Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky:
"Športové právo je tu!"

JUDr. Pavel Hamerník PhD.
O důsledcích rozhodnutí Švýcarského federálního tribunálu v kauze Matuzalem.

Mgr. Jaroslav Čollák
Novácia v športe - právny inštitút či zneužívanie práva.

Odborný panel:
Mgr. Marek Majtán
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jozef Čorba; PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Mgr. Jaroslav Čollák

10:15 - 11:00

Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ
Komora SFZ pre riešenie sporov:
"Kto neplní športové záväzky - nesúťaží"

Mgr. Marek Majtán
Komora SFZ pre riešenie sporov - predstavenie konceptu.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Spravodlivý proces? Princípy a zásady "športového procesného práva".

Odborný panel:
JUDr. Juraj Kuráň, CSc.
Mgr. Marek Majtán
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jaroslav Rybánsky
JUDr. Jozef Čorba PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Mgr. Jaroslav Čollák

11:15 - 12:00

Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu - právo, teória a prax
"Ako nezaniknúť a dostať viac prostriedkov k mládeži?"

JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
Transformácia právnických osôb na inú právnu formu v podmienkach SFZ podľa novej smernice.

JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Niektoré úskalia transformácie športových klubov.

Krisztina Varga
Maďarská schéma daňového zvýhodnenia určená na financovanie športovo- talentovanej mládeže: príklad i pre Slovensko?!

Odborný panel:
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PaedDr. Jozef Malich
JUDr. Jozef Čorba, PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
JUDr. Jaroslav Rybánsky

12:15 – 12:30

Záverečné slovo moderátorov konferencie

JUDr. Peter SepešiMgr. Jaroslav Čollák - zhrnutie zaujímavých názorov , podnetov a záverov

Celý priebeh konferencie bude vysielaný online na webstránke Slovenského futbalového zväzu.

Značky
keywords
konferencia šport a právo
keywords
program konferencie šport a právo
keywords
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.