Program konferencie Šport a právo 2014

streda, 01.10.2014
|
Posledná aktualizácia 13.9.2016 10:14

POPRAD (SFZ/UČPS) - Celý priebeh konferencie bude vysielaný online na oficiálnom You Tube konte Slovenského futbalového zväzuV kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa 2. a 3. októbra uskutoční odborná konferencia

ŠPORT A PRÁVO 2014

ktorú organizujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť.

štvrtok 2.10.2014

10:00 - 10:10

Úvodné slovo moderátorov konferencie:

JUDr. Peter Sepeši - prokurátor GP SR, člen výkonného výboru SFZ a člen Rady UčPS
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - právnička MŠVVaŠ SR, členka UčPS
Mgr. Jaroslav Čollák - denný doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, člen Rady UčPS

10:10 - 10:40

Príhovory za organizátorov konferencie a čestných hostí

MŠVVaŠ SR: Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o mládež a šport
SFZ: Ján Kováčik - prezident SFZ (odovzdanie ocenenia JUDr. Jurajovi Kuráňovi CSc.)
UčPS: JUDr. Peter Haňdiak - advokát, člen Rady UčPS

čestní hostia:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 - rektor PEVŠ
RNDr. Jozef Mihál - poslanec NR SR a prezident AŠK Inter Bratislava
Igor Nemeček - prezident SZĽH

10:40 – 11:30

Zákon o organizovaní športových podujatí

JUDr. Žaneta Surmajová PhD., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Peter France
Implementácia zákona č. 1/ 2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

Ing. Andrej Petrovaj (zástupca obchodnej spoločnosti stengl a.s.)
Predstavenie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (IS BŠP).

diskusia

Odborní garanti:
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Mgr. Peter France
Ing. Ján Letko
Mgr. Marek Majtán
Mgr. Ján Gavalier
Ing. Andrej Petrovaj
Mgr. Mgr. Ladislav Križan
Mgr. Zuzana Zajíčková
plk. JUDr. Jozef Olekszy PhD.

11:45 – 12:45

Nový zákon o športe - úvod

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Verejný záujem, ... je jeho súčasťou aj šport?

JUDr. Petr Šustek Ph.D.
Šport ako predmet verejného záujmu.

JUDr. Peter Sepeši
Základné idey a ciele zákona o športe.

JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
K legislatívnemu procesu zákona o športe.

diskusia

Odborní garanti:
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Mgr. Peter Dedík, PhD.
Mgr. Zuzana Zajíčková
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Mgr. Jaroslav Čollák

13:45 – 15:20

Nový zákon o športe I.

Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
Subjekty v športe - národné športové zväzy v podmienkach nového zákona o športe.

JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Športové kluby v podmienkach nového zákona o športe.

Mgr. Jaroslav Čollák
Športovci v podmienkach nového zákona o športe - možnosti a vízie.

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., PhD., LL.M, MA
Sociálny dialóg v športe.

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. (študijný prodekan FTVŠ UK)
Vzdelávanie v športe / športových odborníkov.

RNDr. Jozef Mihál
Daňovo-odvodové zaťaženie príjmov trénerov a funkcionárov v športovom klube - ako na to?

diskusia

15:35 – 17:20

Nový zákon o športe II.

JUDr. Pavel Hamerník Ph.D.
Je Rozhodčí soud pro sport v Lausanne ideálním vzorem sportovní arbitráže?

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Rozhodovanie sporov vo svetle nového zákona o športe.

Branislav Strečanský
Financovanie športu z verejných zdrojov.

Mgr. Zuzana Zajíčková
Podpora športu z iných ako verejných zdrojov.

Ing. Ján Letko
Informačný systém slovenského športu.

piatok - 3. októbra 2014

9:00 - 10:45

Nový zákon o športe III.

Mgr. Peter Dedík, PhD., Mgr. Ladislav Mravec
Stávkovanie. Boj proti manipulácii výsledkov športových podujatí.

JUDr. Peter Mihál
Disciplinárny poriadok, mal by zmysel jednotný predpis pre celý šport?

JUDr. Jaroslav Rybánsky, Mgr. Mária Berdisová
Verejné obstarávanie v športe; skúsenosti s výstavbou športovej infraštruktúry na Slovensku.

JUDr. Petr Šustek Ph.D.
Niekoľko poznámok k verejnému obstarávaniu v športe.

Ing. Peter Pellegrini (minister školstva, vedy, výskumu a športu SR)
príhovor k účastníkom konferencie

diskusia

Odborní garanti:
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
JUDr. Peter Mihál
Mgr. Jaroslav Čollák
Mgr. Zuzana Zajíčková
Mgr. Mária Berdisová
JUDr. Jaroslav Rybánsky
Mgr. Peter Dedík, PhD.
JUDr. Pavel Hamerník Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

11:00 – 12:25

Nové výzvy v slovenskom športe I.

Mgr. Lukáš Pitek, Bc. Michal Válek
Podpora dobrovoľníctva v športe.

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M
Nový orgán zabezpečenia spravodlivosti - Komora SFZ pre riešenie sporov.

Mgr. Jaroslav Čollák
Prestup športovca: niekoľko slov k oceneniu práva na výkon športovca, alebo - máme tu opäť zneužívanie práva?

Mgr. Marek Majtán, Mgr. Rastislav Otruba
Dvojité postavenie športovca.

Róbert Kotian
Ako môžu média prispieť k tvorbe dobrého zákona (napr. o športe)?

diskusia 

Odborní garanti:
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LL.M
doc. JUDr. Marek Števček PhD.
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LL.M, MA
JUDr. Jozef Čorba PhD.
Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
JUDr. Peter Mihál
Mgr. Jaroslav Čollák
Mgr. Zuzana Zajíčková

12:25 – 12:45

Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie 

Záverečné slovo moderátorov konferencie: 
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák
Zhrnutie zaujímavých názorov, podnetov a záverov.

Celý priebeh konferencie Šport a právo 2014 bude vysielaný online na oficiálnom konte SFZ na YouTube, kde bude následne aj archivovaný.

štvrtok 2.10. - dopoludňajší blok

štvrtok 2.10. - popoludňajší blok

piatok 3.10.

Značky
keywords
sport a pravo
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.