Projekt „Dajme spolu gól“ zavíta v školskom roku 2019/20 okrem materských škôl prvýkrát aj do základných škôl

Posledná aktualizácia 11.9.2019 09:15

BRATISLAVA (SFZ) –  Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v priebehu minulého školského roka viac ako 3100 detí  v 174 materských školách. Prihlásiť sa do projektu môžu v novom školskom roku premiérovo aj základné školy.

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do štvrtého školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). V školskom roku 2019/20 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším materským školám, základným školám s materskou školou a premiérovo tiež základným školám pre 1. ročníky 1. stupňa, vo forme záujmovej činnosti futbal.

Verím, že materské školy, ktoré boli súčasťou projektu v minulých rokoch nadviažu na úspešnú spoluprácu a prihlásia sa aj do nového školského roka, rovnako očakávam záujem základných škôl. Deti, ktoré boli súčasťou projektu v minulom roku v rámci materských škôl a vekovo sa už zaradili medzi žiakov základných škôl, budú môcť pokračovať v projekte ďalej – tentoraz už pod hlavičkou základnej školy. Projekt je otvorený aj ďalším ZŠ, ich počet je limitovaný, doporučujem školám zaregistrovať sa v čo najskoršom termíne. Každá nová zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky“ vysvetlil Vladimír Lupták, koordinátor Grassroots futbalu SFZ

Podrobné informácie o projekte, prihlášku a registráciu vašej MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól“ realizujte prostredníctvom linku

https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
3. Podpora zdravého životného štýlu.
4. Osvojenie si základných pohybových návykov.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách.

ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)
4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)
5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

Partnerom projektu „Dajme spolu gól“ je poisťovňa UNIQA.


Peter Zeman
Značky
Autor
Peter Zeman
Projekt
Dajme spolu gól
keywords
tlačová správa
Osoba
Vladimír Lupták
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner