Projekt rekonštrukcie štadiónov - Výkonný výbor schválil príspevok 248 uchádzačom

streda, 14.03.2018
|
Posledná aktualizácia 14.3.2018 08:54

BRATISLAVA (SFZ/mi) - Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 12. 3. 2018 prerokoval a schválil návhr rozdelenia finančných príspevkov v rámcí II. etapy Projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.


BRATISLAVA (SFZ/mi) - Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 12. 3. 2018 prerokoval a  schválil návhr rozdelenia finančných príspevkov v rámcí II. etapy Projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Do stanoveného termínu 31. 1. 2018 SFZ obdržal 478 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Sedemčlenná pracovná skupina v rámci výberového procesu všetky zaslané žiadosti preskúmala a na základe stanovených kritérií odporučila VV SFZ poskytnúť finančný príspevok 248 uchádzačom.

V rámci II. etapy SFZ prerozdelí finančné príspevky v celkovej výške 3 304 000 eur. Úspešní žiadatelia obdržia finančný príspevok vo výške od 10 do 50 tisíc eur. S úspešnými uchádzačmi bude v najbližšej dobe uzavretá zmluva o spolupráci, ktorá stanovuje podmienky čerpania príspevku. Zoznam úspešných žiadateľov môžete nájsť na tomto odkaze: http://www.futbalsfz.sk/2290

Druhá  etapa projektu priamo nadväzuje na prvú, v ktorej sa medzi 158 úspešných uchádzačov prerozdelili finančné prostriedky v celkovej hodnote 2 696 000 eur. Momentálne vrcholí proces podpisu zmlúv o spolupráci s úspešnými uchádzačmi. Všetky podmienky už splnilo šesť z nich a obdržali finančný príspevok v celkovej výške 96 500 eur.

Finančné prostriedky určené pre I. a II. etapu projektu v celkovej výške 6 miliónov eur SFZ poskytol resp. poskytne v rokoch 2017 a 2018 na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SFZ. 

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.