Úvod

Čo je to match-fixing (integrita)?

„Match fixing“ znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov/súťaží. Jedná sa o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok zápasu/súťaže resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas zápasu/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športového zápasu/súťaže.

Čo všetko je match fixing (kvôli čomu sa robí) – tipovanie, osobné dôvody, účelová nominácia na zápas, predané/darované body(záchrana, titul, LM), predaj a hosťovanie hráčov, protislužby a regionálna pomoc, veľké kluby proti malým, starší hráči v mládežníckych zápasoch.

Integrita športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže

Kde nahlásiť?

Email: integrita@futbalsfz.sk
Hot-linka0907 808 007

Všeobecnú korupciu môžete nahlásiť na emailovej adrese:
korupcia@futbalsfz.sk

Čo by sa malo nahlásiť(na čo sa informovať)

podozrivý zápas, účastník zápasu (hráč, rozhodca, tréner)
zakázané tipovanie na zápasy
inú korupciu nesúvisiacu priamo so zápasom
informovať sa ako riešiť situáciu

UEFA Integrity video

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.