Dokumenty


Konvencia trénerov UEFA


Konvencia UEFA k vzdelávaniu trénerov (2020).pdf

Smernica a usmernenie

Smernica_o_vzdelávaní_trénerov_SFZ_konsolidované_znenie.pdf

Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie

Manuál žiadosti o predĺženie trénerskej licencie v ISSF (máj 2020).pdf

Školenia

11.11.2017 - Lekárske potvrdenie - trénerská činnosť

Súčasťou prihlášky na školenie trénerov musí byť kópia trénerského preukazu!

Profesný životopis.xlsx
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.