Volebná komisia SFZ

PREDSEDA
Ladislav BENEDIKOVIČ
(funkčné obdobie: 4 roky; do konferencie najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii v roku 2022)

ČLENOVIA
Gabriel SEKEREŠ

(funkčné obdobie: 4 roky; do konferencie najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii v roku 2022)

Ondrej TRNOVSKÝ
(funkčné obdobie: 4 roky; do konferencie najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii v roku 2022)

Michal MERTINYÁK
(funkčné obdobie: 4 roky; do konferencie najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii v roku 2022)

Michaela POTANČOKOVÁ
(funkčné obdobie: do konferencie najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii v roku 2022)

STANOVY / Článok 57 - Volebná komisia SFZ

  1. Volebná komisia pripravuje, organizuje, riadi a kontroluje voľby do orgánov SFZ na konferencii, vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ. Pri voľbe členov volebnej komisie sa postupuje podľa článku 56 ods. 3.
  2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach a námietkach súvisiacich s prípravou a priebehom volieb.
  3. Volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie. Konferencia volí predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy a ÚLK po jednom zástupcovi.
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.