angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Sekretariát SFZ bude v dňoch 26. a 27. októbra zatvorený

23. Október 2017

BRATISLAVA (SFZ) – Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že sekretariát SFZ bude v dňoch štvrtok 26. a v piatok 27. októbra zatvorený. Jednotlivé stretnutia si preto dohodnite s konkrétnymi pracovníkmi osobne.