SFZ – Korupčná kauza z leta 2018 definitívne uzavretá

Posledná aktualizácia 18.12.2020 11:48

BRATISLAVA (SFZ) –  Slovenský futbalový zväz dňa 31. júla uzavrel prípad narušenia integrity regionálnych a oblastných súťaží z leta 2018.

V júli 2018 začal senát disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže disciplinárne konanie voči dvom desiatkam členom SFZ a šiestim klubom vo veci manipulácie zápasov v súťažiach, riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom

Na základe podnetu oddelenia integrity futbalu SFZ a informácií, poskytnutých Národnou protikorupčnou jednotkou (NAKA) - expozitúra Bratislava, došlo k odhaleniu tohto rozsiahleho korupčného prípadu. 

Konkrétne obvinenia z manipulácie sa týkali šiestich stretnutí v súťažnom ročníku 2017/18. Ovplyvňovanie bolo organizované najmä za účelom dosiahnutia lepších športových výsledkov, nie v spojení so stávkovaním. Iniciatíva k nekorektnému a protiprávnemu konaniu vychádzala predovšetkým zo strany funkcionárov domácich klubov, ktorí boli počas policajnej akcie zadržaní a rovnako ako rozhodcovia a delegáti predmetných stretnutí boli obvinení z trestného činu športovej korupcie.

Vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní prebiehalo paralelne s disciplinárnym konaním vo futbalovom prostredí, pričom vo veci konal na tento prípad osobitne vytvorený senát DK pre ochranu integrity súťaže. Vo všetkých rozhodnutých veciach bolo konkrétnym obvineným ich konanie v rozpore s predpismi SFZ v plnom rozsahu preukázané. Zároveň vo všetkých prípadoch už bolo ukončené trestné konanie, vedené pred Špecializovaným trestným súdom  a vydané rozhodnutia vo veci športovej korupcie.

Sankcie uložené jednotlivým členom SFZ za narušenie regulárnosti a integrity súťaží riadených SsFZ podľa čl. 52/2a DP

pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 

7 rokov 

Róbert Kolka(TJ Baník Kalinovo)

Juraj Randlísek (TJ Baník Kalinovo)

Pavel B. (ŠK Závažná Poruba)

Dezider Ferenc (TJ Santrio Láza)

V predošlých rozhodnutiach boli potrestaní pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie

8 rokov

Stanislav Kučera

7 rokov

Radovan Baníka (TJ Sklotatran Poltár) 

Štefan Bálint (MŠK Tisovec)

Milan Dolník

Ján Grenčík

Vladimír Ľupták

Ľubomír Konečný

Vladimír Kosec

Dávid Šimovič

6 rokov

Ján Majsniar

František Bán

Ladislav Pásztor

Ľubomír Bulla

4 roky

Oliver Doval

Rastislav Gonda

Michal Chudý

Sankcie pre kluby pokuta 3000 eur a odpočet 6 bodov

TJ Santrio Láza 

TJ Tatran Krásno nad Kysucou 

TJ Sklotatran Poltár 

ŠK Závažná Poruba 

TJ Baník Kalinovo 

MŠK Tisovec 

Pri výške disciplinárnych sankcií bral senát do úvahy výpovede osôb, ich postoj k veci, oľutovanie konania, mieru spolupráce pri vyšetrovaní manipulovania rovnako ako záujem niektorých jednotlivcov o účasť pri preventívnych aktivitách, spojených s predchádzaním narušovania regulárnosti v oblastných a regionálnych súťažiach SsFZ. 

Aj tento prípad a jeho definitívne uzavretie potvrdil jednoznačné smerovanie SFZ pri presadzovaní princípu nulovej tolerancie v prípadoch športovej korupcie, čím zároveň reflektuje predpisy FIFA, UEFA. Takto bude vždy postupovať v prípade akýchkoľvek pokusov o manipuláciu futbalových stretnutí na všetkých úrovniach futbalu.

“Rozhodnutím senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaže bolo v predmetnom prípade potrestaných 20 osôb a 6 klubov. Tento prípad bol z hľadiska počtu osôb a objasňovania jednotlivých skutkov rovnako náročný ako prípad manipulácie zápasov skupinou ukrajinských občanov, výsledkom čoho bolo v minulosti potrestaných 15 našich členov. Slovenský futbalový zväz ďakuje členom senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaže za ich čas, profesionálny prístup a výbornú prácu,“ zosumarizoval prípad manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.


Značky
Osoba
Jakub Čavoj
SFZ
integrita
Téma
korupčná kauza 2018
Mohlo by vás zaujímať

SFZ – V boji s nelegálnymi praktikami pomôžu tri spoločnosti, manažér integrity Čavoj: Robíme maximum pre ochranu integrity súťaží

12.2.2021 08:29

SFZ má ďalší nástroj v boji proti manipulácii zápasov

18.12.2020 11:40

SFZ upozorňuje na opätovnú aktivitu falošného sprostredkovateľa, pozor na neho!

18.12.2020 11:39

Spoločné vyhlásenie SFZ a partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží

24.9.2020 11:04

SFZ – Nový manažér integrity Čavoj na školení na UEFA FIP: Cieľ bol zvýšiť úroveň znalostí

17.2.2020 08:01

SFZ – Hodúr rozpráva v kluboch svoj príbeh: Nepremýšľal som nad tým, kam to môže zájsť

30.9.2019 09:49

SFZ a ÚLK začínajú novú kampaň proti manipulácii zápasov

30.9.2019 09:49

SFZ – Pozor na podvodné konanie! Bez oprávnenia vyťahuje peniaze od hráčov

30.9.2019 09:48

SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

05.10.2018 15:22

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

28.9.2018 13:53

MATCH-FIXING - V tomto roku absolvovalo školenie o manipulovaní zápasov 1 650 futbalistov

14.1.2019 13:03

SFZ: Projekt boja s match-fixingom pokračuje

25.1.2018 11:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.