SFZ - Nadácia slovenského futbalu s aktivitami na podporu športovcov, detí i bývalých hráčov

Posledná aktualizácia 04.10.2019 09:41

BRATISLAVA (SFZ) - Nadácia slovenského futbalu v spolupráci so SFZ zorganizuje pri príležitosti 80. výročia od 1. zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie dražbu originálnych zápasových dresov zo zápasu Slovensko – Paraguaj (13. 10. 2019). V závere roka osloví futbalovú rodinu na území celého Slovenska s benefičnou akciou „Vianočná kvapka krvi“.

Nadácia slovenského futbalu má ambíciu vytvárať spoločenské hodnoty, podporovať rozvoj morálnej a výkonnostnej úrovne telovýchovy na Slovensku a aktivitami získavať zdroje na podporu detí, športujúcej mládeže a každého z futbalovej rodiny, kto sa ocitol v tiesni a potrebuje pomocnú ruku.

V tomto duchu pripravuje v nasledujúcich dňoch exkluzívnu dražbu originálnych zápasových dresov zo zápasu Slovensko – Paraguaj (13.10.2019) a v závere roka osloví všetkých fanúšikov, hráčov, zástupcov klubov a jednotlivých zväzov, s úmyslom naplniť humanitárne posolstvo spolupatričnosti človeka k človeku prostredníctvom benefičnej akcie s názvom „Vianočná kvapka krvi“.

Nadácia slovenského futbalu deklaruje svoje poslanie a ciele v nasledujúcich bodoch:

- rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v metodickej, materiálnej a výchovnej oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže a celej širokej základne futbalu

- zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách

- prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov mládežou a športovcami a za tým účelom prispieť k rekonštrukcii existujúcich štadiónov a zabezpečovať výstavbu Národného futbalového štadióna na Slovensku

- rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže

- materiálna a finančná podpora fyzických osôb - bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po stránke zdravotnej

Viac informácií na www.futbalsfz.sk/nadacia

Avizovaná dražba originálnych zápasových dresov zo zápasu Slovensko – Paraguaj (13. 10. 2019) sa uskutoční od utorka 8. 10. 2019 (od 12:00) do soboty 12. 10. 2019 (do 23:59), na facebookovom konte SFZ. Dražitelia sa budú uchádzať o originálne zápasové dresy všetkých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorí budú k dispozícii trénerovi Hapalovi na duel s Paraguajom. Výťažok z dražby poputuje na konto Nadácie slovenského futbalu.

Pravidlá dražby a podrobné informácie prinesieme na webovej stránke SFZ v nedeľu 6.10.2019.

Značky
Projekt
Dražba dresov
keywords
Nadácia slovenského futbalu
keywords
Slovensko - Paraguaj
keywords
80. výročie od 1. zápasu
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.