SFZ – Neprehliadnite voľby do komory SFZ pre riešenie sporov

streda, 26.09.2018
|
Posledná aktualizácia 11.7.2019 15:31

BRATISLAVA (SFZ) - V dňoch 18. októbra až 22. októbra 2018 sa uskutočnia voľby nových členov komory SFZ pre riešenie sporov.


BRATISLAVA (SFZ) - V dňoch 18. októbra až 22. októbra 2018 sa uskutočnia voľby nových členov komory SFZ pre riešenie sporov.

Volebné obdobie je stanovené na päť rokov. 

Voľby sú možnosťou, aby  človek mohol prejaviť názor a vyslovil svoj postoj ku kandidátovi i pozícii, ktorú má zastávať. Zároveň je to prejav demokratických princípov, na ktorých je slovenská futbalová komunita postavená a ktorých účelom je vybrať riadnych kandidátov na post člena komory SFZ pre riešenie sporov tak, aby bolo zabezpečené nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie o vzniknutých sporoch. 

Informačný bulletin pre voľby členov komory SFZ pre riešenie sporov.pdf

TERMÍN VOLIEB ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

18. - 22. 10. 2018

TERMÍN DOKEDY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NÁVRHY KANDIDÁTOV

návrhy kandidátov spoločne s ich profesijným životopisom a motivačným listom je možné zasielať do 9. októbra 2018 do 23:59 h na elektronickú adresu michael.valek@futbalsfz.sk

OPRÁVNENÉ OSOBY NAVRHOVAŤ A VOLIŤ KANDIDÁTOV

- kluby profesionálneho futbalu - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 4 členovia komory SFZ pre riešenie sporov

- kluby amatérskeho futbalu - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

- aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 4 členovia komory SFZ pre riešenie sporov

- aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia komory SFZ pre riešenie sporov

Značky
SFZ
komisia pre riešenie sporov
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.