SFZ – Nový manažér integrity Čavoj na školení na UEFA FIP: Cieľ bol zvýšiť úroveň znalostí

Posledná aktualizácia 17.2.2020 08:01

autor: archív jč, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – UEFA a jej oddelenie integrity (UEFA FIP – Football Integrity Programme) pokračuje vo vzdelávaní národných zväzov v boji proti manipulácii zápasov. Počas posledného januárového týždňa usporiadala strešná organizácia futbalu v Európe v rámci stratégie Spoločne pre budúcnosť futbalu kurz s názvom Zimná škola UEFA FIP.

SFZ A ÚLK ZAČÍNAJÚ NOVÚ KAMPAŇ PROTI MANIPULÁCII ZÁPASOV

MATCH-FIXING - V TOMTO ROKU ABSOLVOVALO ŠKOLENIE O MANIPULOVANÍ ZÁPASOV 1 650 FUTBALISTOV

Na školení si vymieňali svoje odborné skúsenosti ľudia pracujúci v tejto problematike na jednotlivých zväzoch. Slovenský futbalový zväz reprezentoval vo švajčiarskom Nyone manažér integrity futbalu Jakub Čavoj. „Cieľom bolo zvýšenie úrovne našich znalostí a výmena skúseností s match fixingom v jednotlivých krajinách. Školitelia od UEFA nám dávali praktické úlohy z obasti ovplyvňovania zápasov a my sme ich riešili a prezentovali problematické oblasti vyplavajúce z praxe. Napríklad sme simulovali spôsob prezentácií pre hráčov či prípadnú komunikáciu s futbalistami pri podaní vysvetlení k jednotlivým prípadom. Bolo to prvé školenie takéhoto rozsahu v tejto oblasti. V budúcnosti UEFA usporiada ďalšie, ktoré budú určené pre zástupcov polície a prokuratúry,“ povedal pre futbalsfz.sk manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.

Januárové školenie, na ktoré UEFA vybrala 25 zástupcov zväzov, ktorí pracujú v oblasti integrity bolo, rozdelené do patich hlavných oblastí:
a) základné princípy match fixingu a jeho medzinárodný rozmer
b) vzdelávanie a prevencia,
c) stávkový trh, zber a analýza dát,
d) vyšetrovanie a výsluchy,
e) udeľovanie trestov (disciplinárne konanie) a medzinárodná spolupráca.


autor: archív jč, zdroj: SFZ

Slovenský futbalový zväz sa venuje problematike ovplyvňovania zápasov dlhší čas. V minulosti už usporiadal školenia o športovej korupcii, keď si prednášky vypočulo približne 3000 hráčov, či kampaň Fortuna liga hrá fér, na ktorej SFZ spolupracoval s Úniou ligových klubov. „UEFA ocenila túto našu kampaň, najmä účasť bývalého previnilca Ivana Hodúra a jeho rozprávanie o jeho skúsenosti s manipulovaním zápasov pred samotnými futbalistami. Hovoril im najmä o negatívnych dôsledkoch svojho konania a dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Okrem toho UEFA pozitívne ocenila množstvo odhalených prípadov na Slovensku a aj zmeny v oblasti predpisov SFZ, napríklad nový etický kódex a vytvorenie senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaží,“ konštatoval Čavoj.

Oddelenie integrity SFZ absolvovalo v predchádzajúcich dňoch školenia s rozhodcami dvoch najbližších súťaží a aj v najbližšej dobe bude pokračovať vo vzdelávaní a prevencii. „Do začiatku novej sezóny 2020/21 pripravujeme v spolupráci s ÚLK spustenie online (e-learning) vzdelávania pre hráčov a realizačné tímy o problematike match fixingu,“ prezradil Čavoj.

Od januára nastala zmena na pozícii manažéra integrity SFZ, keď po Petrovi Dedíkovi prevzal agendu Jakub Čavoj, ktorý pracuje na oddelení integrity od roku 2016. „V prípade, že hráči či ktokoľvek v ich okolí disponuje informáciami o akejkoľvek podozrivej aktivite, môže sa nás obrátiť a zaslať ich na emailovú adresu integrita@futbalsfz.sk, prípadne na telefónne číslo protikorupčnej linky 0907 808 007 , je to možné aj anonymne. Garantujeme ochranu nahlasovateľa,“ zakončil Čavoj.


Branislav Sarňák
Značky
SFZ
matchfixing
Osoba
Jakub Čavoj
Autor
Branislav Sarňák
Mohlo by vás zaujímať

Spoločné vyhlásenie SFZ a partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží

24.9.2020 11:04

SFZ – Hodúr rozpráva v kluboch svoj príbeh: Nepremýšľal som nad tým, kam to môže zájsť

30.9.2019 09:49

SFZ a ÚLK začínajú novú kampaň proti manipulácii zápasov

30.9.2019 09:49

SFZ – Pozor na podvodné konanie! Bez oprávnenia vyťahuje peniaze od hráčov

30.9.2019 09:48

SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

05.10.2018 15:22

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

28.9.2018 13:53

MATCH-FIXING - V tomto roku absolvovalo školenie o manipulovaní zápasov 1 650 futbalistov

14.1.2019 13:03

SFZ: Projekt boja s match-fixingom pokračuje

25.1.2018 11:16

Čavoj: Manipulátori zápasov sa zameriavajú na stále mladších hráčov

25.8.2017 11:57

Jasné kroky SFZ k integrite

03.5.2017 11:09

Vyhodnotenie dotazníka „match-fixing“ (školenie klubov Fortuna ligy)

08.8.2016 11:40

Vieme v slovenskom futbale čeliť match-fixingu?

08.8.2016 14:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.