SFZ - Futbal stratil šikovného človeka JUDr. Jaroslava Lovašša

Posledná aktualizácia 26.5.2020 07:32

BRATISLAVA (SFZ) – Smutná správa sa šíri v slovenskom futbale: v pondelok 18. mája zomrel v Banskej Bystrici JUDr. Jaroslav Lovašš, člen komory pre riešenie sporov SFZ.

Rodák z Detvy (nar. 7. augusta 1968) absolvoval v roku 1990 Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor Právo, a v roku 2001 vykonal rigoróznu skúšku. Ako justičný čakateľ pôsobil na Krajskom súde v Banskej Bystrici, ako sudca na okresnom súde tamtiež.
V advokátskej praxi pokračoval od roku 1997, od roku 2004 bol spoločníkom v spoločnosti Aequitas v.o.s., venoval sa aj športovému právu, zastupoval kluby i hráčov v konaniach pred orgánmi SFZ aj FIFA.
Od roku 2014 bol členom komory pre riešenie sporov SFZ, ako člen senátu sa podieľal na rozhodovaní pridelených sporov z futbalového prostredia. 
Jeho nečakaný odchod zasiahol nielen najbližších, právnickú oblasť a spolupracovníkov, ale aj ľudí z futbalovej rodiny. 
Slovenský futbalový zväz vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.SFZ
Značky
Osoba
Jaroslav Lovášš
Autor
SFZ
Téma
úmrtie
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.