www.futbalsfz.sk

SFZ registruje 47 sprostredkovateľov

streda, 11.01.2017
|
Posledná aktualizácia 11.1.2017 09:58

BRATISLAVA (SFZ) – Od 1. apríla 2015 FIFA prijala Pravidlá o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili dovtedy existujúce predpisy, riešiace aktivitu licencovaných agentov hráčov.


BRATISLAVA (SFZ) – Od 1. apríla 2015 FIFA prijala Pravidlá o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili dovtedy existujúce predpisy, riešiace aktivitu licencovaných agentov hráčov. Sprostredkovatelia zastupujú hráča a/alebo klub pri rokovaniach a poskytujú iné služby, súvisiace s uzatvorením, zmenou alebo ukončením zmluvy medzi subjektami, z ktorých aspoň jeden je členom SFZ.

Slovenský futbalový zväz registruje k 11. januáru 2017 47 sprostredkovateľov, k 31. 12. 2016 pribudlo nových deväť.

ANDREJ AUGUSTÍN

MARCEL BACÍK

BALÁSZ BORBÉLY

JAROSLAV BOVAN

KAROL CSONTÓ

RICHARD ČECH

JAROSLAV FOLTÍN

PATRIK FURKA

IVAN GAŽÍK

MAREK GERNÁT

TOMÁŠ GEIST ml.

TOMÁŠ GEIST st.

MARIÁN HANTÁK

PAVOL HRNČIARIK

MICHAL HOLEŠČÁK

DIDIER KANKU

VOJTECH KOIŠ

JURAJ KOPRDA

LUKÁŠ KOŠÚT

ROLAND KOVÁCS

EMIL KOVAROVIČ

MILAN LEDNICKÝ

JURAJ MARTVOŇ

RICHARD MATOVIČ

ĽUBOMÍR MORAVČÍK

ERIK NEUSCHL

JÓZSEF PAVLÍK

MARCEL PODOLÁK

DANIEL SMORÁDEK

MARTIN ŠOMSKÝ

TOMÁŠ TAKÁČ

JOZEF TOKOŠ

VLADIMÍR VARGA

JURAJ VENGLOŠ

ROMAN VOJTEK

CTIBOR ŠTEFAN WEISS

PETER ŽIDOVSKÝ

JOZEF ŽITNÍK

 

KAROL PECZE

JAKUB ČAKO

MIROSLAV FILIPKO

FILIP HODÚL

MARCEL SUCHÝ

MAREK MOŠAŤ

ONDREJ KOŠARIŠŤAN

PETER HRICKO

SZILVIA NAGYOVÁ


 


Peter Šurin
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner