www.futbalsfz.sk

SFZ – Školenie pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov v Senci koncom júna

piatok, 08.06.2018
|
Posledná aktualizácia 08.6.2018 11:14

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 26. - 27. júna 2018 v NTC Senec školenie pre hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov.


BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 26. - 27. júna 2018 v NTC Senec školenie pre hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov.

Odborná komisia, vymenovaná prezidentom Policajného zboru SR, ktorej zloženie bolo zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra, vytvorila a schválila odborný test na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, ktorého súčasťou sú otázky z piatich oblastí.

Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa respektíve bezpečnostného manažéra.

Na školenie je možné sa prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená nižšie alebo písomne, zaslaním záväznej prihlášky na adresu SFZ, Tomášikova 30/C, 821 02 Bratislava do 20. júna 2018. Písomná prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy, počet rokov praxe pri podieľaní sa na organizovaní podujatí.

Cena za odbornú prípravu je 70,00 eur (zahrnutá odborná príprava počas dvoch dní, vykonanie skúšky, vydanie osvedčenia).

Kapacita školenia je limitovaná – 30 účastníkov.

Úhrady poplatku výlučne prevodom na účet: 5017019990/0900, IBAN: SK5109000000005017019990

Viac informácii u bezpečnostného manažéra SFZ Petra Franceho, tel. kontakt 02/48206030 resp. 0902937018

Podrobný obsah TU

Program školenia TU

Záväzná prihláška TU

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti TU
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti TU

Potvrdenie o praxi TU

 


 

 


Peter Šurin
Značky
osoba
PeterFrance
Téma
školeniehlavných usporiadateľovabezpečnostných manažérov
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.