SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

pondelok, 29.10.2018
|
Posledná aktualizácia 11.7.2019 15:13

STARÁ LESNÁ (SFZ) - V hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej sa vo štvrtok 25. októbra 2018 uskutočnila verejná diskusia pri okrúhlom stole k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov po 1. 1. 2019.STARÁ LESNÁ (SFZ) - V hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej sa vo štvrtok 25. októbra 2018 uskutočnila verejná diskusia pri okrúhlom stole k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov po 1. 1. 2019.

Okrúhly stôl je súčasťou programu konferencie Šport a právo 2018, organizovanej Učenou právnickou spoločnosťou v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Na vecnej diskusii sa zúčastnili ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, poslanci NR SR Alena Bašistová, Jozef Burian, Dušan Galis a Jozef Mihál, prezident SFZ Ján Kováčik, prezident Únie ligových klubov  Ivan Kozák, zástupca Young Angels Academy Košice Daniel Jendrichovský, zo spoločnosti Deloitte Peter Hennel, člen komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS profesor Tomáš Gábriš z Právnickej fakulty UK Bratislava, člen komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS Jaroslav Čollák z Právnickej fakulty UPJŠ Košice, prokurátor GP SR, člen VV SFZ a člen UčPS Peter Sepeši. Diskusiu moderoval publicista Róbert Kotian 

Zásadnou témou bola prezentácia Ako ďalej s odvodmi profesionálnych športovcov alebo čaká nás úpadok klubov po 01.01.2019? (celá prezentácia je na https://docs.google.com/presentation/d/1oYZBn1fPei_4-sOdDYiNrUDm-776UGB9RRak86NbGYg/edit?usp=sharing

Na základe zmysluplnej debaty o kľúčovej téme a s ňou súvisiacich aspektoch možno zverejniť tieto závery z verejnej diskusie:

- je pozitívne, že NR SR prostredníctvom návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) otvorila riešenie otázky platenia odvodov za profesionálnych športovcov - zamestnancov, za ktorých by sa od 1. 1. 2019 mali začať platiť plné odvody. To by zrejme spôsobilo zánik alebo amaterizáciu mnohých slovenských klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej, volejbalu a odlev športovej kvality a športových vzorov do okolitých krajín

- riešenie problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov, navrhované v NR SR, nie je cestou, ktorá by dlhodobo udržateľným spôsobom systémovo zabezpečila financovanie vrcholového športu. Ten v súlade s verejným záujmom celoročne zabezpečuje prípravu vrcholových a talentovaných športovcov, ktorí sú základom reprezentácie . Zároveň dnešný stav nie je plnením tézy č. 2 z programového vyhlásenia vlády SR, že vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov 

- riešenie uvedené v návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) - predĺženie „odvodových prázdnin” o ďalšie tri roky je síce lepším riešením ako žiadne, nie je však dobré, lebo vylučuje profesionálnych športovcov - zamestnancov na ďalšie tri roky (spolu teda šesť rokov) zo sociálneho systému 

- je potrebné otvoriť diskusiu na pôde NR SR, v poslaneckých kluboch, napríklad aj s účasťou odborníkov, ktorí sa podieľali na tomto okrúhlom stole, a pokúsiť sa spoločne nájsť a schváliť pre slovenský šport a slovenskú spoločnosť lepšie východisko prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu k parlamentnej tlači 1156. Tým by mohol byť priebežný stav, vychádzajúci z tézy, že „športovci ako zamestnanci platia sociálne odvody a zdravotné odvody zo svojej odmeny ale najviac z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (podľa príslušnej výšky poistenia by bol športovec aj poistený). Športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia sociálne odvody a zdravotné odvody neplatia.“

V prechodnom období by športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia postupne začali platiť sociálne odvody a zdravotné odvody, súčasne by sa postupne zvyšoval strop, do ktorého by platili odvody športovci ako zamestnanci.

Koncový stav problematiky odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov je, aby po naplnení tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR mali športovci plné sociálne zabezpečenie zodpovedajúce skutočnej výške ich príjmov. 

Z diskusie bol vysielaný on-line prenos a záznam je dostupný na tomto linku: 
https://www.youtube.com/results?search_query=šport+a+právo+2018

Linky na jednotlivé bloky konferencie Šport a právo:
 

Financovanie športu: https://youtu.be/0zQHrXcgo7Y 

Panelová diskusia - financovanie: https://youtu.be/ayIeArPNYB4

Okrúhly stôl - odvody: https://youtu.be/zsFsW0sNbwM

Pomoc športu cez nové projekty: https://youtu.be/flTkXHxlFFA

Kto háji záujmy slovenského športu?: https://youtu.be/lKt8sOKcztg

Zachráňme naše deti: https://youtu.be/tqVgcw1vTqI

Súbor aktuálnych športových tém: https://youtu.be/BoxUeU-wZ7YPeter Šurin
Značky
Téma
okrúhly stôl - odvody športovcov
Osoba
Peter Sepeši
SFZ
UčPS
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.