SFZ/ VAR projektový manažér Vladimír Medveď: Nový ročník Fortuna ligy sa s VAR systémom asi nezačne

Posledná aktualizácia 01.2.2021 12:57

autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Niet oblasti života, do ktorej by prebiehajúca celosvetová pandémia koronavírusu nezasiahla. Vrátane takého špecifického okruhu vo futbalovom prostredí, ako je projekt VAR, pre túto sféru stále nóvum, a školenie rozhodcov pre možné využitie tohto systému v slovenských súťažiach. Čo teda koronakríza spôsobila pre proces zavedenia VAR systému u nás, hovorí pre futbalsfz.sk VAR projektový manažér SFZ Vladimír Medveď.

VAR projektový manažér SFZ Vladimír Medveď.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

Ako veľmi ovplyvnilo zastavenie súťaží realizáciu projektu VAR na Slovensku?
“Určite značne, nakoľko súčasná situácia počas boja proti ochoreniu COVID-19 ovplyvnila implementáciu projektu VAR v podmienkach SFZ a to hlavne v oblasti školenia rozhodcov pre výkon funkcie VAR/AVAR, teda pre videoasistenta rozhodcu a jeho asistenta pre systém VAR.“
V čom konkrétne?
“Bez možnosti sledovania súťažných stretnutí s využívaním systému VAR -  ako ďalšej etapy v rámci školiaceho procesu rozhodcov - nie je žiaľ jednoducho možné v školeniach pokračovať.“
Ako reagovali IFAB, teda Medzinárodný výbor pre pravidlá, a rozhodcovská zložka FIFA na dianie, spojené s koronavírusom?
“S ohľadom na využívanie systému VAR pri rozhodovaní stretnutí v schválených súťažiach FIFA a UEFA priniesol IFAB pre ďalšie obdobie niekoľko zmien a doplnení pravidiel futbalu a to aj s ohľadom na prácu so systémom VAR ako výsledok svojho zasadnutia, ktoré sa konalo 20. februára tohto roku v Severnom Írsku, čo ale nesúvisí s dianím počas šírenia pandémie. Mám však informáciu, že koronavírus rovnako ako u nás ovplyvnil priebeh školení aj druhej „skupiny“ UEFA rozhodcov pre systém VAR vzhľadom na ich plánované nasadenie v jej súťažiach pre budúci ročník, napríklad v Európskej lige už aj v skupinovej fáze.“
Ukončili u nás školení rozhodcovia tzv. fázu off-line režimu?
“Áno, po ukončení teoretickej fázy školení sme koncom februára zavŕšili prvú fázu praktickej časti školení v tzv. off-line režime a to sledovaním stretnutí bez spätnej hlasovej komunikácie s rozhodcom. Pre lepšiu predstavivosť znamenalo to sledovanie zápasov bez priameho zasahovania do rozhodnutí rozhodcu na hracej ploche a tým bez možnosti revidovania jeho rozhodnutia.“
Môžu časové prestoje a posuny poznamenať kvalitu školení VAR tímov?
“Čo sa týka kvality školenia jednotlivých VAR tímov v zložení VAR, AVAR a RO, čo je operátor systému, nemám žiadnu obavu z negatívneho vplyvu časového posunu na úroveň vyškolenia jednotlivých členov tímov. Určite budeme musieť zopakovať isté časti niektorých fáz školenia ako v teoretickej, tak aj v praktickej oblasti, ale kvalita tým určite neutrpí. Vlastne si trúfam povedať, že práve naopak, veď aj tu platí, že opakovanie je základ lepšieho osvojenia si potrebných znalostí.“
Dotkli sa opatrenia, súvisiace s koronakrízou, aj počtov rozhodcov, zapojených do VAR systému?
“V záujme čo najviac eliminovať dopad opatrení, súvisiacich s koronakrízou, na začiatok používania systému VAR vo Fortuna lige, uvažujeme o zameraní sa na čo najskoršie vyškolenie zníženého počtu VAR tímov pri dodržaní všetkých krokov v rámci metodiky pre implementáciu a schválenie projektu, stanovenej IFAB, teda Medzinárodným výborom pre pravidlá. Ich počet však závisí od ďalšieho vývoja situácie a bude značne ovplyvnený počtom stretnutí, využiteľných pre priebeh školenia tímov VAR.“

VAR projektový manažér SFZ Vladimír Medveď (vľavo) a zástupca technického riaditeľa SFZ Ján Greguš.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

V akej fáze je transformácia áut, vybavených VAR technikou, ktoré SFZ zakúpil pre tento projekt?
“Nakoľko pre podmienky Fortuna ligy bol zvolený takzvaný decentralizovaný spôsob využívania systému VAR priamo v mieste stretnutia prostredníctvom techniky, umiestnenej v transportných autách, bolo nutné tieto po ich zakúpení do vlastníctva SFZ adekvátne upraviť a vybaviť príslušným zariadením, prístrojmi a aparatúrou. Toto vykonáva pre SFZ externá špecializovaná firma. Napriek tomu, že aj tento proces ovplyvnila súčasná situácia, očakávam, že transformácia áut na ich využitie pre potreby VAR systému bude ukončená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.“
Máte pripravený nový kalendár školiacich krokov pre VAR rozhodcov, keďže ten pôvodný ovplyvnila pandémia a zastavenie súťaží a súťažných stretnutí?
“Na jeho doladení sa v súčasnosti pracuje, pričom finalizácia je v plnej miere závislá od vývoja situácie v spoločnosti a od stanovenia nových termínových listín futbalových súťaží, turnajov a prípravných stretnutí, s využitím ktorých uvažujeme pre vyškolenie VAR tímov.“
Možno to chápať aj tak, že súťažný ročník Fortuna ligy 2020/21 nezačneme so zapojením VAR systému?
“Odpoveď na uvedenú otázku nie je jednoduchá a bude závisieť od ďalšieho vývoja celkovej situácie. Napriek tomu, že sa budeme snažiť prijať všetky možné opatrenia pre urýchlenie celého procesu hlavne v oblasti vyškolenia VAR tímov, vzhľadom na komplexnosť celého projektu implementácie systému VAR do Fortuna ligy, nepredpokladám, že to bude reálne.“

ČÍTAJ TIEŽ
SYSTÉM VAR: NA SLOVENSKU ROZHODCOVIA UŽ SKÚŠALI OFF-LINE REŽIM

SFZ/ÚLK – VYKROČILI SME K ZAVEDENIU VAR SYSTÉMU DO SLOVENSKÝCH SÚŤAŽÍ

SFZ – TOMÁŠ MÓKOŠ: VAR JE POISTKA PRE ROZHODCU

Značky
Osoba
Vladimír Medveď
Projekt
VAR systém
Téma
VAR
Mohlo by vás zaujímať

VAR systém už na jar vo Fortuna lige? Medveď: Verím, že áno!

01.2.2021 12:56

Systém VAR – Transportné vozidlá sú už funkčné, na jeseň pokračujú školenia

01.2.2021 12:56

Systém VAR: Na Slovensku rozhodcovia už skúšali off-line režim

01.2.2021 12:58

SFZ/ÚLK – Vykročili sme k zavedeniu VAR systému do slovenských súťaží

01.2.2021 12:58

SFZ – Tomáš Mókoš: VAR je poistka pre rozhodcu

01.2.2021 13:04

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.