SFZ – Venujte 2 percentá z dane Nadácii slovenského futbalu

utorok, 15.01.2019
|
Posledná aktualizácia 15.2.2019 21:53

BRATISLAVA (SFZ) – Aj vaše dve percentá z daní môžu pomôcť slovenskému futbalu. 

Nadácia slovenského futbalu bola zriadená za účelom podpory aktivít spojených s rozvojom futbalu na všetkých úrovniach, predovšetkým na úrovni amatérskeho a mládežníckeho futbalu. Jej cieľom je vybudovať a sfunkčniť systém trvalej podpory talentovaných futbalistov a futbalistiek zo sociálne znevýhodneného prostredia, podporovať grassroots aktivity (futbal pre všetkých), vybudovať knižnicu slovenského futbalu atď. 

Aký je postup?

ZAMESTNANEC

1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018.

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%  (musí to byť najmenej 3 EUR), ktoré môžete poukázať Nadácii slovenského futbalu

3. v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 EUR)

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi Nadácie slovenského futbalu

5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2019. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 


FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

- v daňovom priznaní typu A (strana 5 - VIII. oddiel)

- v daňovom priznaní typu B (strana 11 - XII. oddiel) 

Obchodné meno (názov): Nadácia slovenského futbalu

Právna forma: Nadácia

IČO/SID: 42183065

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 08 Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2019, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2019) na príslušný daňový úrad.


Lucia Petrincová
Značky
SFZ
2percenta
SFZ
nadácia slovenského futbalu
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.