angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

SFZ: Vo štvrtok konferencia SFZ v Bratislave

27. Jún 2018

BRATISLAVA(SFZ) – Hotel Holiday Inn v Bratislave bude vo štvrtok od 11:00 miestom konania konferencie Slovenského futbalového zväzu.

Program konferencie má 21 bodov, okrem tradičných ako je výročná správa prezidenta SFZ či udeľovanie ocenení SFZ upriamia delegáti pozornosť na niekoľko zásadných momentov. Zväzový aparát pripravil podklady pre návrh strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022, rokovať sa bude o schválení zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 až 2022, rozhodovať sa bude o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského, občianske združenie Klub ligoých kanonierov požiadalo o pridružené členstvo v SFZ, atď.

Vzhľadom na to, že na februárovej konferencii nedošlo k obsadeniu jedného postu vo výkonnom výbore (zástupca hráčov), v programe je aj doplňujúca voľba tohto člena exekutívy a voľba kontrolóra (predsedu revíznej komisie) a náhradníka kontrolóra (podpredsedu revíznej komisie).

Pozvaných je 87 delegátov s právom hlasovať.

Vzácnym hosťom konferencie z UEFA bude šéfka kancelárie oddelenia pre styk s národnými zväzmi Eva Pasquier.

Kompletný program konferencie

link na stream https://livestream.com/futbalnet/events/8267962