SFZ – VV SFZ schválil posunutie zimného prestupového termínu pre amatérov do 30. 4.

Posledná aktualizácia 23.3.2021 16:53

BRATISLAVA (SFZ) - Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného aprestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP bol oficiálne VV SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021.

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne pracovná skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Tento podklad bol predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam a dňa 23. marca 2021 bol scválený.

Pracovná skupina priebežne pripravuje aj komplexný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ku ktorému Vám pri predstavení zmien prinesieme samostatnú minisériu.

RaPP novela 23_03_2021 konsolidované znenie.pdf
Značky
Autor
SFZ
SFZ
Legislatíva
Projekt
RaPP
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

09.4.2021 12:25

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.