angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

SFZ - Výsledky volieb členov komory SFZ pre riešenie sporov

24. Október 2018

BRATISLAVA (SFZ) - Volebná komisia Slovenského futbalového zväzu potvrdila výsledky volieb členov komory SFZ pre riešenie sporov.

Uznesenie o výsledku voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Slovenského futbalového zväzu

Volebná  komisia Slovenského futbalového zväzu v zložení : 

Predseda VK SFZ : Ladislav Benedikovič

Členovia VK SFZ : Michal Mertinyák, Ondrej Trnovský, Gabriel Sekereš a Michaela Potančoková

na základe písomného vyjadrenia ved. odd. IT SFZ zo dňa 23.10.2018 konštatuje, že voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom ISSF v dňoch 18.-22. október 2018, prebehli v súlade so Stanovami SFZ, Rokovacím poriadkom a s Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov.