www.futbalsfz.sk

SFZ - Výsledky volieb členov komory SFZ pre riešenie sporov

streda, 24.10.2018
|
Posledná aktualizácia 24.10.2018 08:25

BRATISLAVA (SFZ) - Volebná komisia Slovenského futbalového zväzu potvrdila výsledky volieb členov komory SFZ pre riešenie sporov.

Uznesenie o výsledku voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Slovenského futbalového zväzu

Volebná  komisia Slovenského futbalového zväzu v zložení : 

Predseda VK SFZ : Ladislav Benedikovič

Členovia VK SFZ : Michal Mertinyák, Ondrej Trnovský, Gabriel Sekereš a Michaela Potančoková

na základe písomného vyjadrenia ved. odd. IT SFZ zo dňa 23.10.2018 konštatuje, že voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom ISSF v dňoch 18.-22. október 2018, prebehli v súlade so Stanovami SFZ, Rokovacím poriadkom a s Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov.  

 


Lucia Petrincová
Značky
keywords
Komorapreriešeniesporov
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.