angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

SFZ: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018

10. November 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz pripravil projekt na finančná podporu výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. 

viac na https://csm.sportnet.online/admin/section/2290/description
a na http://www.futbalsfz.sk/2290