SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

Posledná aktualizácia 06.4.2020 21:42

BRATISLAVA (SFZ/UčPS) - Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) si uvedomuje vážnosť celkovej situácie spôsobenej v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, a to i na slovenský šport.

Dnes existujúce zákazy likvidujúce šport znamenajúce definitívne predčasné ukončenie súťaženia počas športovej sezóny 2019/2020 sú realitou v už nemálo športoch. Je až do odvolania zakázané organizovať verejné športové podujatia a zakazuje sa i prevádzka telovýchovno-športových zariadení, čo vylučuje aj akúkoľvek individuálnu prípravu športovcov v takýchto zariadeniach.

Horeuvedené by nás malo všetkých motivovať združiť sa, spojiť navzájom, tak aby sa koordinovali všetky existujúce sily v prospech športu v SR. Športové hnutie bude pre aktuálne zákazy odkázané na záchranu cez nevyhnutnú podporu štátom. Bude však potrebovať aj dobrovoľnú solidaritu nás všetkých vrátane schopnosti navzájom spolupracovať pre dobro športu v SR.

Rozhodli sme sa preto v UčPS zmapovať dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu v SR formou dvoch krátkych dotazníkov.

Dotazník pre FYZICKÉ osoby ako sú športovci či športoví odborníci.

Dotazník pre PRÁVNICKÉ osoby - športové organizácie ako sú kluby či zväzy.

Údaje, ktoré prostredníctvom dotazníkov získame, budú slúžiť predovšetkým ako podklad pre hľadanie čo najúčinnejších nástrojov pre zlepšenie uvedenej situácie v sektore športu. Práve na základe relevantných a aktuálnych dát môžeme posúdiť vznikajúce následky, navrhovať vhodné opatrenia a predkladať ich príslušným orgánom na zmiernenie dopadov krízy, ktorá bola vyvolaná bez akejkoľvek možnosti sa na ňu adekvátne pripraviť. Chceme sa snažiť profesionálne konštruktívne dopĺňať návrhy z pohľadu sektora športu, keďže poznať a myslieť na všetky špecifiká iba 69 národných športových zväzov je skoro nemožné.

Za najdôležitejšie preto považujeme, aby opatrenia zachytávali športový sektor v jeho celej úžasnej rozmanitosti.

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka podľa Vašej činnosti, ktorú v športe robíte a pozície, ktorú v športe zastávate obratom, ideálne do soboty - 4. apríla 2020 do 12:00 hod. 
Poznámka: Určite budú aj mnohé také prípady, keď tá istá osoba vyplní obidva dotazníky. Prvý z pozície športovca alebo športového odborníka (napr. trénera alebo rozhodcu) a druhý z pozície štatutára klubu, zväzu alebo inej športovej organizácie.

Značky
Autor
UčPS
SFZ
anketa
keywords
koronavirus
Mohlo by vás zaujímať

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 19. apríla

17.4.2021 18:16

SFZ – Prezident a GS rokovali na ministerstve školstva o možnosti dohrania amatérskych a mládežníckych súťaží

04.3.2021 16:46

USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3. januára 2021

03.1.2021 13:50

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020

01.10.2020 15:05

SFZ – Pred reštartom líg zabezpečil SFZ testovanie 636 hráčov, funkcionárov a rozhodcov

08.6.2020 11:33

SFZ - Rozhodcovia hlásia „pripravení,“ všetky testy na COVID-19 negatívne

01.6.2020 15:49

SFZ – Rozhodcovia absolvovali fyzické previerky aj test na COVID-19

30.5.2020 15:59

SFZ/LOSS – Ak chcú všetci nájsť riešenie, je to dobrá cesta

25.5.2020 15:50

SFZ – Uvoľnenie víta aj prezident Kováčik: Dali sme návrh, kedy by sa mala začať dohrávať sezóna

18.5.2020 19:26

Bezpečnostný manažér SFZ Peter France: Pri uvoľnovaní opatrení musíme byť zodpovední, reštart futbalu je dôležitý pre všetkých

15.5.2020 08:23

Člen VV SFZ Tomáš Medveď: Neľahká doba, ale nachádzame riešenie pre kluby i hráčov

11.5.2020 17:02

SLOVENSKO – Ako sa (ne)báť hrať koronafutbal

11.5.2020 09:35

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.