angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Coca-Cola Cup

Názov súťaže

Coca-Cola Cup – Veľký futbal ZŠ chlapci

Coca-Cola Cup –  Veľký futbal ZŠ dievčatá

 

Vyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spoluvyhlasovateľ a organizátor

Slovenský futbalový zväz

Generálny partner a organizátor

Coca-Cola Services, n.v.

Futbalový turnaj „Coca-Cola Cup 2016/2017“ (ďalej iba CCC) je organizovaný na území Slovenskej republiky. Turnaj je určený pre žiakov a žiačky druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom z tried prima až kvarta. Môžu sa do neho prihlásiť školské družstvá, ktoré sa prihlásia on-line na www.skolskypohar.sk. Keďže vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, podmienkou účasti škôl na súťaži je zároveň aj prihlásenie cez portál www.skolskysport.sk. O celkovom víťazovi rozhodne Superfinálový turnaj, na ktorom sa zúčastnia 2 najlepšie družstvá v každej kategórii z Českej a Slovenskej republiky. 

Propozície súťaže

Galéria