angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

McDonald's Cup

Školská súťaž v malom futbale 10 členných koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat LEN 1. stupňa základných škôl (U10 - nar. 1. 9. 2007 a mladší, pričom musia spĺňať  obidve kritériá.)

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou tej istej školy kontinuálne od 5.9.2017 do 30.6.2018. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu! Škola je povinná upraviť a mať  k dispozícii aktuálny zoznam žiakov na hráčov www.skolskysport.sk. Ak žiak zmení trvalé bydlisko a teda školu, škola je povinná odstrániť ho zo svojich súpisiek.

SFZ a McDonald's Slovakia môžu použiť osobné údaje účastníkov, fotografie alebo videozáznamy za účelom propagácie súťaže.

Názov súťaže

Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald's Cup (A kategória – celoštátna postupová súťaž)

Vyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

Spoluvyhlasovateľ a organizátor

Slovenský futbalový zväz (SFZ)

Partneri

Generálny partner:

McDonald's Slovakia

 

Športoví partneri:

PUMA, SPORTISIMO, DEMI šport plus

Patrón turnaja

Futbalový reprezentant SR Marek Hamšík

Zámer projektu

Ponúknuť deťom pozitívny program využitia voľného času a stať sa jednou z foriem vyplnenia voľného času. Cieľom projektu je umožniť maximálnemu počtu žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ - chlapcom a dievčatám - účasť v dlhodobej súťaži, získať ich pre pravidelnú športovú aktivitu.

VIAC O TURNAJI

Školský futbalový turnaj McDonald's Cup má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Začiatkom nového školského roka 2017/2018 vstúpil turnaj do jubilejného 20. ročníka.
 
Mechanizmus turnaja je jednoduchý - jednotlivé futbalové družstvá sa postupne kvalifikujú od školských, regionálnych, okresných a krajských kôl, až do celoslovenského finále.
 
Majstri Slovenska 20. ročníka - víťazi Finále v Poprade (13. - 14. 6. 2018) získajú hlavnú cenu - ÚČASŤ NA FUTBALOVOM ZÁPASE A VÝLET DO LONDÝNA.
 
Krásne ceny môžu získať aj družstvá, ktoré sa neumiestnia na stupňoch víťazov. Prihláste svoje školské futbalové družstvo do online súťaže SRDCOM SPOLU a podporte počas ročníka svoj OBĽÚBENÝ TÍM. Tri najobľúbenejšie tímy sa môžu tešiť na lístky na kvalifikačný zápas, futbalový kemp a GoPro kameru. Víťazi budú vyhlásení počas Finále v Poprade, 14. júna 2018.
 
Viac informácií nájdete na www.mcdonaldscup.sk 
Propozície súťaže
 
Hráči 19. ročníka McDonald´s Cupu Nela Lopušanová a Nathan Udvaroš získali aj ocenenie Talent roka na Večeri Grassroots futbalu 2017, ktorý sa konal 18.1.2018 v Senci. 

Galéria