angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Školský pohár SFZ

Názov súťaže

Malý futbal mladších žiakov a žiačok ZŠ – Školský pohár SFZ 

Vyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Spoluvyhlasovateľ a organizátor

Slovenský futbalový zväz 

Školská súťaž v malom futbale 10 členných družstiev chlapcov a 10 členných družstiev dievčat základných škôl (U13 - nar. 1.1.2004 a mladší). Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1.

Pozn.: V kategórii žiakov základných škôl môžu štartovať aj žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Hráči a hráčky musia spĺňať vekovú kategóriu uvedenú v propozíciách súťaže.  

Propozície súťaže

Galéria