www.futbalsfz.sk

SR A – Dôležité informácie o spôsobe nákupu vstupeniek na kvalifikačný duel Slovensko – Maďarsko

utorok, 29.01.2019
|
Posledná aktualizácia 14.2.2019 10:38

BRATISLAVA (SFZ) – Slovenský futbalový zväz prináša fanúšikom dôležité informácie k predaju a nákupu vstupeniek na kvalifikačný duel Slovensko -  Maďarsko, ktorý sa odohrá 21. marca 2019 v Trnave na štadióne A. Malatinského. Predaj sa spúšťa 15. februára 2019 o 12.00 hod.

Stretnutie kvalifikácie ME 2020 sa odohrá o 20.45 hod.

Cena vstupeniek:  

1. kategória: 32 eur

2. kategória: 22 eur

Bussines vstupenka: 150 eur

Zápas je označený organizátorom ako RIZIKOVÝ  a vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko.

Predaj bude prebiehať iba online len prostredníctvom http://bit.ly/maxiticket_Madarsko

Podmienky predaja vstupeniek

- SFZ poskytne do predaja vstupenky 1. a 2. kategórie 

- kupujúci sa zaregistruje na stránke www.maxiticket.sk a vytvorí si na základe svojho mena, priezviska a adresy na doručenie vstupenky svoje konto 

- vstupenky budú na meno a priezvisko, pričom na vstupenke/vstupenkách budú uvedené údaje zaregistrovaného kupujúceho - na jedno konto kupujúceho bude umožnený len 1 nákup (maximálne 4 vstupenky). 

- vstupenky nebudú doručované elektronicky, ale len poštou v papierovej forme 

- krajinou doručenia vstupenky/vstupeniek môže byť len Slovensko 

- kupujúci po zakúpení vstupenky obdrží informáciu (e-mail alebo sms) o nákupe vstupenky a spôsobe doručenia Maxiticket bude overovať nákup na meno, priezvisko a adresu doručenia, to znamená, ďalší nákup s novým kontom nebude možný, ak kupujúci zadá už raz zadané meno, priezvisko a adresu na doručenie vstupenky.  

Vyzývame preto divákov, aby nekupovali/nepredávali vstupenky pre fanúšikov hostí do domácich sektorov, nakoľko boli prijaté organizátorom prísne bezpečnostné opatrenia k oddeleniu fanúšikov, podmienkam predaja vstupeniek a prísnym kontrolám na vstupoch.  

V prípade rizikového podujatia môže byť pri vstupe na štadión kontrolovaná totožnosť osoby uvedenej na vstupenke na základe jej dokladu totožnosti. Držiteľ vstupenky, ktorého meno a priezvisko nie je uvedené na vstupenke, môže na štadión prejsť len v prítomnosti osoby, ktorej meno a priezvisko je uvedené na vstupenke, ak organizátor podujatia (SFZ) nerozhodne v individuálnomprípade inak.   

V prípade rizikového podujatia si SFZ vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 15 písm. e) zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOVŠP“). 

V zmysle uvedeného ustanovenia ZoOVŠP je účastník podujatia povinný zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti si SFZ vyhradzuje právo neumožniť držiteľovi vstupenky vstup do sektora, do ktorého by mal na základe vstupenky inak nárok.  

Business vstupenky je možné zakúpiť len prostredníctvom SFZ, a to písomnou požiadavkou na vstupenky@futbalsfz.sk

Odporúčame, aby si každý kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky predaja, kde sú uvedené všetky potrebné informácie k nákupu vstupeniek.


SFZ
Značky
sfz
vstupenky
Autor
SFZ
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner