SR A – Dôležité informácie pre fanúšikov k zápasu Slovensko - Chorvátsko

Posledná aktualizácia 04.9.2019 11:25

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz oznamuje fanúšikom, že vstupenky na kvalifikačný duel Slovensko -  Chorvátsko, ktorý sa odohrá 6. septembra 2019 o 20.45 v Trnave na Štadióne A. Malatinského, sú vypredané. 

Stretnutie kvalifikácie ME 2020 sa odohrá 6. septembra 2019 o 20.45 hod.

Zápas je označený organizátorom ako RIZIKOVÝ.

 • všetky vstupenky 1. a 2. kategórie; kategória Business, ako aj vstupenky ŽTP-S (vozičkár + doprovod) sú VYPREDANÉ !
 • Pokladňa na štadióne bude v deň zápasu slúžiť len na vyzdvihnutie už zakúpených alebo opravených vstupeniek, nie na predaj vstupeniek.
 • Všetky zakúpené vstupenky od 23. 8. 2019 budú pripravené na vyzdvihnutie v deň zápasu 6. 9 .2019 od 16:00 hod. v pokladni na Športovej ulici Štadióna A. Malatinského.
 • Vstupenky sa nebudú posielať poštou vzhľadom na krátkosť času vyzdvihnutia (pri doporučenej zásielke je lehota na vyzdvihnutie 18 dní), ako aj ich prípadné nevyzdvihnutie / vrátenie zásielky odosielateľovi. Za spracovanie zakúpených vstupeniek bude účtovaný poplatok vo výške 1,50 Eur / na jednu objednávku.
 • Každý kupujúci sa musí pri vyzdvihnutí vstupeniek preukázať dokladom totožnosti a potvrdenou objednávkou; vstupenky už budú pripravené na jeho meno a priezvisko podľa objednávky. 
 • Zmena údajov držiteľa vstupenky / vstupeniek je možná len písomnou požiadavkou na podpora@maxiticket.ska to len v termíne do pondelka 2. 9. 2019. Bude vystavená nová vstupenka s novými údajmi. Túto si taktiež bude môcť fanúšik vyzdvihnúť v deň zápasu 6. 9. 2019 od 16:00 hod. v pokladni na Športovej ulici Štadióna A. Malatinského. 
 • Po tomto termíne, ako aj v deň zápasu na štadióne, nebude zmena mena možná.
 • Zmena údajov držiteľa vstupenky / vstupeniek nebude umožnená v prípade, ak bude požiadavka s chorvátskymi údajmi. V takomto prípade je potrebné predložiť preukaz totožnosti(občiansky preukaz alebo pas), nakoľko sa jedná o vstupenky do slovenských sektorov. 
 • Vrátené, resp. nedoručené vstupenky, ktoré si kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevzal na pošte v stanovenej lehote, budú považované za predané. Kupujúcemu týmto zaniká nárok na vrátenie finančnej čiastky, nakoľko na predaj vstupeniek sa vzťahuje ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov: "Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote."; ako je uvedené aj vo Všeobecných obchodných podmienkach pri predaji vstupeniek. Odporúčame, aby si každý kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky predaja, kde sú uvedené všetky potrebné informácie.
 • Odporúčame každému kupujúcemu dôkladne sa oboznámiť s Bezpečnostnými pokynmi SFZ. 
 • Hosťujúci priaznivci majú svoj vyhradený sektor a do iného ich organizátor nevpustí.  SFZ preto opätovne vyzýva fanúšikov, aby nekupovali/nepredávali vstupenky pre fanúšikov hostí do domácich sektorov, nakoľko boli prijaté organizátorom prísne bezpečnostné opatrenia k oddeleniu fanúšikov, podmienkam predaja vstupeniek a prísnym kontrolám na vstupoch. 
 • V prípade rizikového podujatia môže byť pri vstupe na štadión kontrolovaná totožnosť osoby uvedenej na vstupenke na základe jej dokladu totožnosti. Držiteľ vstupenky, ktorého meno a priezvisko nie je uvedené na vstupenke, môže na štadión prejsť len v prítomnosti osoby, ktorej meno a priezvisko je uvedené na vstupenke, ak organizátor podujatia (SFZ) nerozhodne v individuálnom prípade inak.   
 • V prípade rizikového podujatia si SFZ vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 15 písm. e) zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOVŠP“). 
 • V zmysle uvedeného ustanovenia ZoOVŠP je účastník podujatia povinný zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti si SFZ vyhradzuje právo neumožniť držiteľovi vstupenky vstup do sektora, do ktorého by mal na základe vstupenky inak nárok. 

Upozornenie

Na Štadióne Antona Malatinského sa počas zápasu Slovensko - Chorvátsko bude v bufetoch predávať iba nealkoholické pivo a upozorňujeme fanúšikov, že poháre budú zálohované a vratné! Použité poháre budú môcť fanúšikovia vrátiť i v bufetoch, no primárne treba využiť miesta na to určené, aby sa netvorili pri bufetoch zbytočne rady navyše.

INFORMATION FOR FANS OF CROATIA

The tickets for the fans of the guests for the match Slovakia - Croatia (6. 9. 2019, Trnava) are provided by the Croatian football association.


SFZ
Značky
sfz
vstupenky
Reprezentácia
SR A
Autor
SFZ
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.