angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Stochovo vyjadrenie

29. Máj 2016

Týkali sa úmrtia jeho matky a hráči aj realizačný tím mu vzápätí vyjadrili úprimnú sústrasť. Rovnako tak reagovala aj široká verejnosť.

Miroslav Stoch prostredníctvom oficiálnych informačných prostriedkov SFZ požiadal o krátke vyjadrenie: ”Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi v tejto pre mňa veľmi ťažkej chvíli vyjadrili svoju spoluúčasť. Zároveň si dovolím všetkých požiadať o rešpektovanie môjho súkromia, je to veľmi osobný okamih a verím, že pochopíte moju ďalšiu zdržanlivosť vo verejnom vyjadrovaní. Ďakujem vám za pochopenie."