Tempest, a.s. víťazom výberového konania na dodávku Informačného systému slovenského futbalu

pondelok, 10.10.2011
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 17:38

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu


Komisia SFZ pre výber dodávateľa na projekt Informačného systému Slovenského futbalu (ďalej tiež "ISSF") oznamuje, že 27.9.2011 sa konalo zasadnutie komisie spojené s negociačnými rokovaniami s finalistami výberového konania, ktorými sa stali spoločnosť Media Solutions Slovakia, a.s. a spoločnosť TEMPEST, a.s.

V rámci programu zasadnutia sa komisia na začiatku oboznámila s vyhodnotením 2. kola výberového konania, doplnením/spresnením ponúk podľa požiadaviek komisie a následne prebiehali negociačné rokovania v abecednom poradí finalistov.

Po skončení negociačných rokovaní komisia pokračovala vo vyhodnocovaní ponúk a výsledkov negociačných rokovaní.

Komisia pri hodnotení predložených ponúk posudzovala najmä ich komplexnosť, cenu za dielo, jednotkové ceny prevádzkových nákladov ročne, hodinové sadzby prác nad rámec ponuky, ako aj veľkosť, stabilitu a ochotu spoločností aktívne participovať na partnerskej podpore slovenského futbalu. Komisia pre výber dodávateľa na projekt ISSF sa po dôkladnom zhodnotení relevantných kritérií jednomyseľne uzniesla na víťazovi výberového konania, ktorým sa stala spoločnosť TEMPEST, a.s.

Komisia pre výber dodávateľa na projekt ISSF predložila na zasadnutie Výkonného výboru SFZ (4.10.2011) podrobnú záverečnú správu o priebehu a výsledku výberového konania s návrhom, aby Výkonný výbor potvrdil ako víťaza výberového konania na dodávateľa ISSF spoločnosť TEMPEST, a.s.

Výkonný výbor SFZ na svojom rokovaní 4.10.2011 po prerokovaní záverečnej správy komisie jednomyseľne potvrdil ako víťaza výberového konania na dodávateľa Informačného systému Slovenského futbalu spoločnosť TEMPEST, a.s.

Značky
keywords
Tempest a.s.
keywords
ISSF
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.