ÚČPS/SFZ – Príručka pre športové subjekty aj s riešením financií je na svete

Posledná aktualizácia 11.5.2020 09:35
Odborníci z ÚČPS a blízki spolupracovníci na konferencii Šport a právo, ing. Jaroslava Lukačovičová prvá sprava.
autor: ARCHÍV ÚČPS, zdroj: SFZ

BRATISLAVA – Odborníci, pôsobiaci v rámci Učenej právnickej spoločnosti (UČPS) pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení, súvisiacich s pandémiou COVID-19, pre oblasť pracovného práva a výber riešení vo finančnej oblasti. 

Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík tejto oblasti života spoločnosti, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktoré významnejšie zahrnú do pomocných opatrení aj dotknuté subjekty v oblasti športu.
Národná rada SR 2. apríla 2020 schválila novelu zákonníka práce a tá do pracovnoprávnych vzťahov zavádza určité úpravy a novinky, ktoré platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, ako aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.
Na stránke www.ucps.sk sú zverejnené jednak všeobecné krízové opatrenia v čase koronakrízy, ako aj praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku, zostavené tímom okolo Ing. Jaroslavy Lukačovičovej a Mgr. Ing. Petra Hennela. Jej súčasťou sú aj opatrenia s konkrétnymi a presnými údajmi, uverejnenými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. 

Finančné príspevky na preklenutie krízy COVID-19 z pohľadu ŽIADATEĽA o poskytnutie príspevku

Krízové opatrenia COVID-19 v oblasti pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti


Značky
Osoba
ing. Jaroslava Lukačovičová
Téma
COVID 19
Téma
Finančné príspevky počas krízy
Téma
Krízové opatrenia počas krízy
Autor
SFZ
Mohlo by vás zaujímať

USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3. januára 2021

03.1.2021 13:50

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020

01.10.2020 15:05

SFZ – Pred reštartom líg zabezpečil SFZ testovanie 636 hráčov, funkcionárov a rozhodcov

08.6.2020 11:33

SFZ - Rozhodcovia hlásia „pripravení,“ všetky testy na COVID-19 negatívne

01.6.2020 15:49

SFZ – Rozhodcovia absolvovali fyzické previerky aj test na COVID-19

30.5.2020 15:59

SFZ/LOSS – Ak chcú všetci nájsť riešenie, je to dobrá cesta

25.5.2020 15:50

SFZ – Uvoľnenie víta aj prezident Kováčik: Dali sme návrh, kedy by sa mala začať dohrávať sezóna

18.5.2020 19:26

Bezpečnostný manažér SFZ Peter France: Pri uvoľnovaní opatrení musíme byť zodpovední, reštart futbalu je dôležitý pre všetkých

15.5.2020 08:23

Člen VV SFZ Tomáš Medveď: Neľahká doba, ale nachádzame riešenie pre kluby i hráčov

11.5.2020 17:02

SLOVENSKO – Ako sa (ne)báť hrať koronafutbal

11.5.2020 09:35

KOMUNIKÉ SFZ k priebežne prijatým rozhodnutiam, analýzam a vydaným stanoviskám počas prebiehajúcej pandémie COVID-19

27.4.2020 16:16

UEFA/SFZ – Jozef Kliment: Ako môže UEFA pomôcť slovenskému futbalu

11.5.2020 09:35

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.